Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Hellevad Kirkegård, Hellevad Sogn er ledig til besættelse pr. 1. september eller snarest.

Stillingen er på 28 timer pr. uge hele året. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes arbejde op til fuldtid.

Opgaverne i stillingen er:

  • Renholdelse af kirkegården og andet forfaldende arbejde på kirkegården
  • Afløsning af graveren ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirken, menighedshus og graver-bygninger.

 Vi forventer, at du: 

  • Har erfaring fra arbejdet som gravermedhjælper.
  • Du har erfaringer med praktisk kirketjeneste.
  • Er fleksibel med hensyn til arbejdstider og opgaver.

Vi kan tilbyde:   

  • fleksible arbejdstider
  • godt arbejdsmiljø
  • En variende hverdag

Ansættelse sker ved Hellevad Sogns Menighedsråd beliggende Skolegade 30, 6230 Rødekro

Hellevad Sogn har ca. 1.000 antal indbyggere.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.251,88 (trin 1, 129,03 kr. pr. time) og kr. 255.183,30 (trin 2, 132,63 kr. pr. time) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Tonni Petersen på telefonnummer 53287125 eller menighedrådsformand Birger M. Wollesen 20459144.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Birger M. Wollesen for Hellevad menighedsråd på mail til 9017@sogn.dk mærkes i Emne ”Gravermedhjælper”. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. august 2019 kl 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst mulig efter 7. august 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.