Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Ryde sogns kirkegård

Ved Ryde kirkegård er gravermedhjælperstilling ledig til besættelse den 15. marts 2021 eller efter aftale.

Stillingen er i gennemsnit på 8 timer pr. uge med udsving i forhold til højsæson med flere timer om sommeren og lavsæson med færre timer om vinteren, lige som man er hjemsendt fra. 1. december til 1. marts.

Der arbejdes ud fra en årsnorm på 325 timer, hvor man i samarbejde med graveren planlægger sine timer således, at der afløses gensidigt. Det er graveren, der står for planlægning og har det overordnede ansvar for kirkegården, men det forventes, at gravermedhjælperen påtager sig medansvar.

Kirkegården er på 5850 m2. Der er 50 m2 parkeringsplads, 100 m2 fortov ved kirkegården og mindelunden er på 766 m2. Kirken er på 134 m2. 
Præstegårdshavens samlede areal er på 5000 m2

Vi håber på, at du har lyst til og mod på at indgå i samarbejdet med henblik på renhold og udvikling af kirkegården samt kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
Der må således påregnes arbejde aftener, weekend samt søn- og helligdage.

Ved kirken er der installeret automatisk ringning, og der tilkøbes gravning med maskine ved begravelser.

Arbejdet omfatter:
  • Renhold og vedligehold af kirkegården samt øvrige arealer.
  • Rengøring af kirkens bygninger.
  • Medvirken ved kirkelige handlinger.
  • Renhold og vedligehold af præstehaven.
  • Forefaldende opgaver.
Vi forventer:
  • At du kan bidrage positivt og konstruktivt til graverteamet og til løsning af de mange forskellige arbejdsopgaver, der til tider kan være fysisk krævende.
  • At du er empatisk og kan møde brugerne af kirkerne og kirkegården
  • At du er positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier.
  • At du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige ansatte.
  • At det falder dig naturligt at bruge kirkegårdens maskiner – og gerne har erfaring med vedligeholdelse af disse maskiner. 
Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 254.779,12 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 292.520,00 (trin 1) og kr. 301.278,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn. Den viste løn er for en fuldtidsstilling.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Karsten Hansen på telefon 23445908.


Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. marts 2021 kl. 12.00.


Ansøgningen skal sendes elektronisk via vores rekrutteringssystem. Dette kan findes ved at følge link :

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

Det må påregnes, at der indhentes børneattest. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

På Menighedsrådets vegne

Ole Strelow Lund
Formand
Mail: lundbang@outlook.dk