Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrativ kordegn til kirkekontor i Nørre Tranders sogn, Aalborg

Nørre Tranders sogns menighedsråd søger ny kordegn med tiltrædelse 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingen er på gennemsnitligt ca. 30 t/uge inkl. en aften om måneden samt kirketjeneste efter aftale. Arbejdstiden aftales ved ansættelsen. Der er geografisk fleksibilitet knyttet til stillingen.

 

Stillingen

Vi søger en administrativ kordegn, der kan varetage det overordnede ansvar for kirkekontorets drift, og samtidigt være det naturlige bindeled mellem menighedsråd og medarbejdere. Personaleadministration vil indgå som en væsentlig opgave i stillingen.

Vi lægger vægt på, at vor nye medarbejder bidrager med gode administrative procedurer og en serviceminded betjening af sognets beboere i en atmosfære præget af engagement og nærvær.

 

Du kommer til at indgå i et team af tre kordegne, der tilsammen skal løse kirkekontorets opgaver, der består af borgerservice, personregistrering for fem sogne, sekretærfunktioner for menighedsråd og præster, koordination af aktiviteter og markedsføring af disse, samt personaleadministrative og økonomiske opgaver, og de løses i tæt og konstruktivt samarbejde med kirkekontorets øvrige ansatte.

 

Kordegnen

Vi forventer ansøgere med følgende kvalifikationer:

  • Er fortrolig med folkekirken
  • Har kordegneuddannelse og erfaring med personregistrering
  • Har administrativ uddannelse og erfaring
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Kan holde hovedet koldt og prioritere opgaverne, når der er travlhed
  • Er imødekommende, udadvendt og serviceminded
  • Giver borgeren en kompetent service med myndighed og respekt
  • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel og giver gerne andre en hjælpende hånd
  • Kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø med både humor og alvor

 

Arbejdspladsen

Vi tilbyder en god arbejdsplads med kompetente, engagerede og ansvarsbevidste kollegaer. Foruden 3 præster er der ansat 10 kirkefunktionærer. Kirkekontoret er placeret i Nørre Tranders kirkecenter, hvor der også er kontorer for præster og øvrige ansatte, samt undervisnings- og mødelokaler.

 

Sognet

Nørre Tranders sogn har ca. 13.000 indbyggere, hvoraf ca. 8.500 er medlemmer af folkekirken.

Det er et travlt sogn med en mangfoldig befolkningssammensætning både socialt, etnisk og kulturelt. Der er mange kirkelige aktiviteter i både kirke og kirkecenter.

 

Menighedsrådets 13 valgte medlemmer og 3 præster. Rådets vision er, at Nørre Tranders kirke vil være en nærværende, åben og synlig aktør i sognet, med respekt for både tradition og fornyelse, og med fokus på kvalitet i det kirkelige arbejde i lokalområdet.

Læs mere på www.nrtranders.dk

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenesmandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr. (nutidskroner) med fikspunkt på 303.654 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 827 kr. pr. år (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedstillæg på 34.311 kr. (nutidskroner. Løn og tillæg kvoteres efter ansættelsesgrad. Desuden tillæg for geografisk fleksibilitet. Pension på 18%. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Der er 3 måneders prøvetid.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Steen Pedersen på tlf. 4027 5466 og kontaktperson@nrtranders.dk

Ingelise Pedersen på tlf. 2092 3187 og naestformand@nrtranders.dk

Ansøgning med relevante bilag samlet i et dokument sendes på mail til 8371fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag 8. marts 2021 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 16. og 17. marts 2021.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.