Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Områdeleder for Viden og udvikling

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger områdeleder for videns- og udviklingsområdet i FUV, der samtidig fungerer som afdelingsleder for FUV i Aarhus. Der er tale om en attraktiv stilling, hvor du vil få kontakt til mange af folkekirkens aktører på stifts- og provstiniveau i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekter og konsulentopgaver.

Videns- og udviklingsområdet har været igennem en markant faglig og organisatorisk udvikling siden etableringen af FUV i 2014. Området har i dag tilknyttet 17 medarbejdere, nogle fastansatte andre mere løst tilknyttet.  Medarbejderne har en stor bredde i teologiske, sociologiske, pædagogiske og statistiske kompetencer. Hovedopgaverne i videnscenteret består af projekter, evaluerings-, udviklings- og konsulentopgaver, herunder Konfirmandcentrets religionspædagogiske arbejde og som det sidste og nyeste område, udarbejdelse af kirkestatistik.  

Du får som områdeleder det overordnede ansvar for den daglige personaleledelse af området, den faglige udvikling, gennemførsel af og opfølgning på projekterne, formidling og kommunikation af videncenterets arbejde og ansvar for overholdelse af videnscenterets økonomiske rammer. Herunder fokus på løbende budgetopfølgning og ressourcestyring af projekter, udviklingsopgaver og driftsorganisation.

Du skal medvirke til en fortsat udvikling af videnscenterets faglige profil og styrke FUV’s rolle som en stærk samarbejdspartner i folkekirken. Du vil sammen med rektor og bestyrelsen få en aktiv rolle i den fortsatte udvikling og implementering af videnscenterets og FUV´s strategi.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i FUV og skal som afdelingsleder understøtte et godt lokalt arbejdsmiljø, og sikre bindeledet mellem FUV’s afdeling i Aarhus og den øvrige organisation.

Vores forventninger

Vi forventer, at du har en solid erfaring med og kendskab til FUV, folkekirkens organisation og folkekirkelig projektledelse.   

Herudover lægger vi vægt på, at du

  • er kandidat inden for teologi, religion eller sociologi, og er på ph.d. niveau eller tilsvarende
  • har erfaring med projekt- og personaleledelse, samt uddannelse i ledelse på diplomniveau eller tilsvarende
  • har et stort fagligt overblik, samt besidder gode samarbejdsevner såvel in- som eksternt
  • har et stort fagligt netværk både inden og uden for folkekirken
  • har erfaring med projektarbejde i folkekirkeligt regi
  • er i stand til at kommunikere klart, og kan navigere i den folkekirkelige organisation
  • har erfaring med fundraising, budgetplanlægning og budgetstyring
  • trives i et fagligt miljø, hvor der er mange bolde i luften, og hvor du som leder skal sikre den rette balance mellem de faglige ønsker og de økonomiske rammer

Vi tilbyder

En spændende og udfordrende stilling, der kombinerer faglig og administrativ ledelse. Stillingen indebærer et stort selvstændigt ansvar og indeholder mange givende samarbejdsrelationer inden for såvel FUV og folkekirken, som andre vidensinstitutioner, centre og fonde. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar).  Hertil kommer tillæg og pension. Nuværende tjenestemænd har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Stillingen forventes besat på en 6 - årig åremålsansættelse med evt. mulighed for yderligere forlængelse i op til 3 år.

Tiltrædelse den 1. september 2020.

Områdelederen får hovedarbejdssted ved FUV i Aarhus.  Stillingen indebærer en del rejseaktivitet mellem FUV´s forskellige afdelinger, samt møder med eksterne samarbejdspartnere.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Hans Vium Mikkelsen (hvm@km.dk, telefon 30 58 29 38).

Ansøgning

Din ansøgning skal vedlægges CV, eksamensbeviser og publikationsliste, samt op til fem skriftlige arbejder som du ønsker bedømt af det faglige bedømmelsesudvalg.

  1. samtalerunde forventes afholdt d. 24. juni 2020.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020 kl. 12.00.


Ansøgningen stiles til rektor og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk mrk.: Områdeleder for Viden og Udvikling.

FUV blev etableret i 2014, hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er organiseret med to hovedområder ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”. FUV uddanner og efteruddanner præster og provster m.fl. og bidrager til at skabe udvikling af Folkekirkens arbejde på et vidensbaseret grundlag og sikrer samfundsmæssig relevans samt inspirerer til udvikling inden for de folkekirkelige aktiviteter og funktioner.