Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag sognepræst i Aaker-Pedersker Pastorat, Bornholms Provsti, Københavns Stift

Genopslag af stillingen som sognepræst i Aaker-Pedersker Pastorat, Bornholms Provsti, Københavns Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Aaker-Pedersker Pastorat, Bornholms Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst indgår du i det to-årige uddannelsesforløb ”NY PRÆST”, som ledes af stiftets uddannelseskonsulent. Du vil også få tilknyttet en mentor.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådene. Her kan du læse om sognene og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Aaker-Pedersker sogne og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmeside: www.aaker-pedersker.dk

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Nybyvej 2, 3720 Aakirkeby.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: kmkbh@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 12. juni kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Kjeld Dale, Aaker-Pedersker Sogne
Telefon 40 56 70 36 ∙ E-mail: kjeld@dale.dk

Kontaktoplysninger kst. provst Frank Kærgaard, Bornholms Provsti:
Telefon 22 81 60 00 ∙ E-mail: FRK@km.dk                    

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen
v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel:
Telefon 33476503∙ E-mail: dlv@km.dk