Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

GENOPSLAG: Sognepræst i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols og 25% sygehuspræst ved Regionshospitalet Viborg

GENOPSLAG

Stillingen som 75% overenskomstansat sognepræst i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols Pastorat, Viborg Domprovsti med primær tjeneste i Tårup-Kvols Pastorat samt 25% sygehuspræst ved Regionshospitalet Viborg - Hospitalsenhed Midt, Viborg, Viborg er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Virksundvej 90, 8831 Løgstrup.

Boligbidraget vil blive fastsat ved ny vurdering.

Den af menighedsrådene / Hospitalsenheden udarbejdede embedsbeskrivelse er tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes respektive hjemmesider:

Vorde-Fiskbæk-Romlund Kirker: https://www.xn--lgstrupskirker-qqb.dk/
Tårup-Kvols Kirker: https://www.xn--lgstrupskirker-qqb.dk/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, med mindre de trækkes tilbage.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger Domprovst Thomas Frank, Viborg Domprovsti
Telefon 2480 5204 ∙ E-mail: tofr@km.dk

Kontaktoplysninger Sygehusprovst Dorte Sørensen
Telefon Tlf. 8654 0196 / 2046 9371 ∙ Email: drs@km.dk

Kontaktoplysninger Regionshospitalet, Viborg, uddannelseskonsulent Inge Pinholt
Telefon Tlf. 2119 3744 ∙ Email: inge.pinholt@midt.rm.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk

Opslået:        30. marts 2021
Udløber:        19. april 2021