Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Anlægsgartner elev

Grindsted kirkegård søger to anlægsgartner-elever.

Grindsted kirkegård er fordelt på 2 afdelinger: den gamle afdeling, der ligger ved kirken, og Søndre kirkegård, der ligger syd for kirken.

Den gamle afdeling er en traditionel kirkegård med hovedvægt på kistegravpladser. Et mindre areal er udlagt til urner, og der er planer om at udvide dette areal.

Søndre kirkegård er udlagt som skov/park kirkegård. Afdelingerne har hver deres, præg og anvendelses muligheder.  Der er udarbejdet en ny udviklingsplan for kirkegårdene, som vil blive effektueret over de kommende 0-40 år. Dette bevirker, at nedlagte gravsteder nogle steder bliver omlagt til staudebede og andet.

Ud over de to kirkegårde i Grindsted holder vi også kirkegårdene ved Nollund og Urup Kirker. Disse kirkegårde er nogle fine små landsbykirkegårde udlagt som traditionel kirkegård. Her er der også lavet udviklingsplaner. Dertil har vi et samarbejde med Stenderup kirkegård, hvor vi hjælper i den udstrækning, der er behov for det.

Vi sætter en ære i at holde kirkegårdene, så det altid er en fornøjelse at komme her. Det skyldes i høj grad de topengagerede medarbejdere, der går op i, at alt er i orden.

Så, kunne du tænke dig en elevplads her, hvor du vil kunne lære meget inden for det grønne, især vedligehold, og hvor detaljerne har stor betydning, så er det her hos os du skal være.

Du vil komme til at følges med en anlægsgartner, som vil være den, der planlægger jeres daglige arbejde. Vil du også lære om de kirkelige handlinger, der foregår ude på kirkegården, kan du også blive en del af det.

Du skal være indstillet på at have skiftende mødesteder, når vi kører ud til andre kirkegårde.

Grindsted ligger centralt med gode offentligt transportforbindelser.

Tiltrædelse snarest. Idet vi ikke har noget gråt arbejde, kan vi kun tilbyde det halve af læretiden her. Men om du er 1. års elev eller 3. års elev spiller ingen rolle.

Vi har en plads ledig pr. 1 marts 2020 og igen 1. august 2020, idet vi har 2 elever pladser.

Løn følger de til enhver tid gældende regler jf. overenskomsten mellem 3F og OAO-fællesoverenskomst.

Lyder overstående som noget du kunne tænke dig, så skriv lidt om dig selv og send en mail til Kirkegårdsleder Ritva T. Pedersen (rtp@km.dk). Du er også velkommen til at ringe på telefon 75322195, hvis du har spørgsmål til overstående.