Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Tørring-Hammer og Aale-Linnerup kirker og kirkegårde.

Graver ved Tørring-Hammer og Aale -Linnerup kirker og kirkegårde.

 

Graver ved Tørring-Hammer og Aale-Linnerup kirker og kirkegårde med ansvar for den fælles kirkegårdsdrift.

 

Stillingen er ledig pr. 1. januar 2021.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor arbejdet hovedsageligt ligger mandag – fredag.

Der er som udgangspunkt 1-2 weekendtjenester om måneden.

 

I hverdagene varetager graveren kirketjeneste ved kirkelige handlinger.

De fleste af de administrative opgaver løses i samarbejde med kordegnen.

 

Vi ønsker os en graver, der

  • med god faglighed kan tilrettelægge, fordele og tage del i arbejdet på de fire kirkegårde.

  • har lyst og evner til at  have instruktionsbeføjelse for 4-6 dygtige medarbejdere.

  • både kan  lytte og træffe beslutninger.

  • kan kommunikere godt med besøgende, medarbejdere og menighedsrådene.

  • har kendskab til kirkegårdes administration og brug af IT.

 

De fire kirkegårde er alle velholdte.

Der er meget dygtige og erfarne gravermedhjælpere.

Graverkontoret og frokoststuen ligger i sognegården i Tørring, hvor der også er præstekontor og kirkekontor, med et godt arbejdsmiljø.

 

se mere på www.toerringhammersogne.dk

 

Kirkegården i Aale omfatter et areal på 10.095 m2 og med 475 benyttede gravpladser.

Kirkegården i Linnerup omfatter et areal på 6.019 m2 og med 278 benyttede gravpladser.

Kirkegårdene i Tørring og Hammer omfatter et areal på 28.864 m2 og med 1.382 benyttede gravpladser.

 

Kirken i Linnerup har manuel ringning. De øvrige tre kirker har automatisk ringeanlæg.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Tørrring-Hammer Menighedsråd beliggende Degnevej 1, 7160 Tørring med reference til kontaktpersonen.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig ansattes Organisationer(OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. - 368.721,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360,25 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Merete Ullum på telefonnummer 23 93 18 99 eller på mail 8003@sogn.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tørring - Hammer menighedsråd, Degnevej 1 7160 Tørring eller på mail til 8003@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. nov. 2020

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.