Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

Deltidsorganist til Folkekirken - Voldum-Rud Sogn Favrskov Provsti   Vi søger en deltidsorganist til Voldum og Rud kirker til en stilling på 12 timer pr. uge (12/37). Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.

  Folkekirken Voldum-Rud er kendetegnet ved

 • At være en god arbejdsplads med gode kolleger
 • Et godt samarbejde mellem sognets præst, engagerede medarbejdere og et aktivt menighedsråd
 • En sognekirke, som - i respekt for traditionen - forsøger at tage farve af lokalbefolkningen
 • Et stort ønske om at være en lokal, relevant kirke og et fællesskab for alle
 • Vi forventer, at du
 • Har en kirkemusikalsk kandidateksamen, en uddannelse i orgel og korledelse eller en anden relevant musikalsk uddannelse
 • Er en dygtig organist med en bred musikalsk horisont
 • Er indstillet på, at en sang fra Højskolesangbogen eller andre folkelige sange kan indgå i gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vil inspirere Menighedsrådet til det kommende års koncerter
 • Ud over at forestå musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger, medvirker organisten
 • Ved plejehjemsgudstjenester (månedligt)
 • Ved formiddagssang i Voldum Kirkehus (månedligt)
 • Ved planlægning og afvikling af sangaftener i Voldum Kirkehus (1-2 pr. år)
 • Ved planlægning, koordinering og gennemførelse af koncerter i kirken
 • Som leder af kirkens korOrglet i Voldum Kirke er bygget af Frobenius og Sønner i 1998 og har 15 stemmer. Endvidere findes der et el-klaver i kirken. Orglet i Rud Kirke er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1983 og har 6 stemmer. Endvidere findes der et (ældre) el-klaver i kirken.

  Ansættelse sker ved Voldum-Rud Menighedsråd, ved formand Gert Torstensson.    Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Alle nedenstående lønoplysninger skal kvoteres i forhold til ansættelsesgraden.Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dkÅrslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.For alle overenskomster: Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Sognepræst René Høeg 22 95 10 16 (for kirkemusikalske og liturgiske spørgsmål) eller Formand/kontaktperson Gert Torstensson 40 62 93 87 (for alle andre spørgsmål)    
 •  
 • Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 41
 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. oktober kl. 12:00
 • Voldum-Rud Sognes Menighedsråd 8143fortrolig@sogn.dk
 • Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. e-mail til:
 • Der indhentes børneattest, og det må påregnes, at der vil blive indhentet referencer.
 • Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
 • Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Desuden betales et OK-tillæg på kr. 944 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
 • Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 •  
 •  
 • Læs mere om Folkekirken Voldum-Rud.
 • Der spilles på søndage og helligdage som oftest til én gudstjeneste enten i Rud eller Voldum Kirke.