Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist (doks) til Karlebo Sogn

Organist søges til Karlebo Sogn, Karlebo-, Nivå- og Egedal Kirker

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 37 timer Ansøgningsfrist: Fredag den 12. juni 2020 kl. 12.00.

Karlebo Sogn søger en organist (DOKS) med tiltrædelse 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en bredt funderet organist til en aktiv og velsyngende menighed med stor gudstjenestedeltagelse. 

Kerneopgaver i stillingen er: 

 • Musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer
 • Korarbejdet med sognets 8 fastansatte kirkesangere
 • Planlægning af musikgudstjenester, koncerter, sangeftermiddage, familiegudstjenester mv. – ofte i samarbejde med sognets anden organist, sognets 4 præster og menighedsrådet
 • Egne forslag til nye musikalske tiltag i sogn og kirke

Vi søger en medarbejder, der:

 • spiller orgel på et højt fagligt niveau
 • kan understøtte menighedens salmesang og gudstjenestens liturgiske forløb
 • er funderet i den klassiske musikalske tradition, men også mestrer klaverakkompagnement af nyere og rytmiske salmer
 • har erfaring med korarbejde og har lyst til at videreudvikle dette
 • har gode samarbejdsevner og vægter samarbejdet med sognets anden organist, kirkesangere og præster højt
 • tager aktivt del i menighedens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med kolleger og menighedsråd
 • har gode lederevner og kan administrere kalenderstyring (kalendersystemet er Churchdesk)

Vi tilbyder:

 • en selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe
 • et godt arbejdsmiljø med høj faglighed og et højt ambitions-niveau
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et velfungerende samarbejde med menighedsråd og ansatte
 • løn efter kvalifikationer

Karlebo Sogn har 3 kirker.

Organisten skal føre tilsyn med sognets orgler og klaverer.

Karlebo Kirkes orgel: Troels Krohn fra 1964, 8 stemmer, 1 manual og pedal Nivå Kirkes orgel: Bruhn og Søn fra 1979, 25 stemmer, 3 manualer og pedal Egedal Kirkes orgel: Gunnar Husted fra 2003, 11 stemmer, 2 manualer og pedal. Orglet er forberedt til 23 stemmer

Der forefindes klaver eller el-klaver i alle 3 kirker samt klaver i de 3 sognegårde.

Karlebo Sogn ligger i det idylliske Nordsjælland. Vi er et aktivt sogn med mange forskelligartede gudstjenester, herunder plejehjemsgudstjenester, og kirkelige handlinger. Vi har ca. 50 frivillige og 25 ansatte. Læs nærmere om os på vores hjemmeside: www.karlebosogn.dk

Ansættelse sker ved Karlebo Sogns Menighedsråd beliggende Rantzausvej 2, 2990 Nivå. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 314.687,00 – 383.453,00 årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ingelise Lorenzen tlf. 29 92 64 50 eller til organist Jørgen Hansen, mail jehmusiker@gmail.com, tlf. 23 23 85 82.

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til mail til 7452fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 12. juni kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 26.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og reference.