Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører til kirkekasser i Horsens Provsti - Barselsvikar

 

Kan du se dig selv i en værdibaseret organisation? Ønsker du en selvstændig stilling hvor du selv kan planlægge din tid og tage ansvar for alle dele af bogføring? Så er du måske vores nye medarbejder.

Til det fælles regnskabskontor for menighedsråd i Horsens Provsti søges en regnskabsfører til kirkeregnskaber til tiltrædelse 27. april 2020 eller snarest herefter.

I Samarbejdet deltager for tiden 18 menighedsråd – til hvilket der er ansat 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Regnskabsføreren har som sit primære ansvarsområde bogføring for kirkekasserne og betaling af regninger.

Ansættelsesmyndigheden er bestyrelsen for regnskabssamarbejdet.

Stillingen

Stillingen er på 30 timer i ugentligt gennemsnit. Stillingen er tidsbegrænset frem til 28. februar 2021

I stillingen indgår løbende bogføring, udarbejdelse af rapporter, udarbejdelse af evt. delregnskaber f.eks. byggeregnskaber, afstemning og indberetning af moms, deltagelse i møder hos de enkelte menighedsråd efter behov samt begrænset lønindberetning. Arbejdet foregår i nært samarbejde med menighedsrådene, som har ansvar for kirkekasserne.

Arbejdspladsen er fysisk placeret på provstikontoret, Rådhustorvet 21,2 i Horsens. Der er i forvejen ansat en fuldtids regnskabsfører for kirkekasserne. Desuden er der kontorfælleskab med provst, provstisekretære, personalekonsulenten og Skole-kirkesamarbejdet. Der benyttes Brandsoft regnskabssystem.

Vi forventer at du:

  • Er god til at arbejde selvstændigt og struktureret og at udfordringer følges til dørs
  • Er ansvarsbevidst og sætter en ære i kvalitet i arbejdet og løbende selvkontrol
  • Er interesseret i og har forståelse for det kirkelige arbejde i Den danske Folkekirke
  • Er relevant uddannet indenfor regnskab
  • Er bekendt med lønrapportering

Vi tilbyder:

  • Arbejdsfællesskab på Horsens provstikontor med andre dygtige kolleger
  • Gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
  • Et fleksibelt job med stor indflydelse på eget arbejde, arbejdstider og mulighed for hjemmearbejdsplads
  • Samarbejde med engagerede menighedsråds i en værdibaseret organisation

Det er en fordel at have kendskab til kirkeregnskab

Der er tre måneders prøvetid. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest.

 

Ansættelsesvilkår og løn

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 334.158,01 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Desuden 18% arbejdsgiver betalt pension.

 

Bestyrelsens forslag til lønniveau er 292.900 kr. (nutidskorner) samt rådighedstillæg. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Bestyrelsen og Danmarks Kordegneforening. Hvis du har erfaring med kirkeregnskab kan et højere niveau komme på tale.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning med relevante bilag stiles til personalekonsulent Birgitte Søhoel og sendes til Birs@km.dk. Ansøgningsfristen er 25. marts 2020. Forlænget til 8. april 2020

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til personalekonsulent Birgitte Søhoel på tlf. 2463 4032, mail: birs@km.dk