Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognemedarbejder til kirkerne på Fanø søges

En stilling som sognemedarbejder ved kirkerne på Fanø er ledig pr. 1. marts 2020.

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 14 timer.

Til stillingen er henlagt følgende opgaver:

  • Klargøring og oprydning i forbindelse med sognearrangementer og øvrige aktiviteter
  • Rengøring af sognehus
  • Indkøb, madlavning og bagning i forbindelse med arrangementer
  • Medhjælper ved aktiviteter
  • Være ansigtet udadtil, også i mødet med de frivillige i kirken
  • Deltage i personalemøde med de andre ansatte.

Fanø Sogn har ca 3500 indbyggere, 11 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at der er et godt samarbejde blandt de ansatte om at lave kirke, derfor søger vi en medarbejder med gode samarbejdsevner og som er god til at planlægge sin tid.

Vi forventer, at du er imødekommende og engageret, og har evnen til at være fleksibel og arbejde selvstændigt.

Ansættelse sker ved Fanø Sogns Menighedsråd beliggende Niels Sørensens vej 3, 6720 Fanø

Ansættelse sker som kirketjener, og ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 272.435 – kr. 351.298 (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435 kr. (nutidskroner) ved fuldstidsbeskæftigelse. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Miriam Florez på telefonnummer 28778077/mail 9313@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kontaktperson Miriam Florez, Niels Sørensens vej 3, 6720 Fanø eller på mail til 9313@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. januar kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag 29. januar.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.