Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Holmens Kirke søger 2. organist

Stillingen som 2. organist ved Holmens Kirke, Københavns Holmens-Østerbro provsti, Københavns stift, er ledig, og ønskes besat pr. 1. februar 2022. 

Ansættelse sker ved Holmens Sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1060 København K. Stillingen er tidsbegrænset i to år.

Tjenesten omfatter gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i Holmens Kirke, Holmens Kirkegårds Kapel samt på plejehjemmet Nybodergården samt ved særlige lejligheder tjenester i Christiansborg Slotskirke.

Til stillingen hører medvirken i koncertvirksomhed f.eks. med akkompagnement eller ledelse af kirkens forskellige professionelle ensembler.

Menighedsrådet ønsker ansøgere som har bestået musikalsk eksamen ved et musikkonservatorium.

Holmens Kirke råder over et 15 stemmers kantori og 10 stemmers vokalensemble i særklasse, begge kor bestående af professionelt uddannede sangere. Korene ledes i hovedsagen af kirkens kantor, men 2. organisten leder kantoriet ved egne højmesser, og 2. organisten skal også ved andre lejligheder udføre ledelse af kirkens kor. Ansøgere forventes at have interesse, kvalifikationer og rutine inden for korledelse. 

Forståelse og interesse for musikkens rolle i forbindelse med gudstjenesten (kirkespil) tillægges stor betydning. Menighedsrådet lægger vægt på engagement i det kirkemusikalske arbejde og på en veludviklet samarbejdsevne og -vilje med andre personalegrupper samt imødekommenhed overfor menigheden og de mange besøgende i kirken. Ansøgere skal indgå i og bidrage positivt til en dynamisk hverdag med et højt aktivitetsniveau.

2. organisten varetager den kirkemusikalske del af konfirmandundervisningen (ca. 20 timer pr. år), og 2. organisten har ansvaret for vedligehold af Kantoratets nodearkiv. 

Der er over 60 kirkekoncerter om året - eksempelvis en international sommer orgelfestival, diverse korkoncerter, kammermusikserier, kulturnat, Kirkeministerens julekoncert og samarbejde med eksterne koncertarrangører. 

Ved kirken er fastansat en musikproducent, der varetager den administrative del af det kunstneriske arbejde. Herunder den tjenstlige omgang med Kantoriet, koncertvirksomheden m.v. 

Som 2. organist indgår man således i et kreativt kunstnerisk team sammen med hovedorganisten og musikproducenten. 

Ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet og bl.a. CO10 (Centralorganisationen af 2010) for organister. Årslønnen for sådanne ansøgere aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør 306.709 kr. årligt. Basisløntrin 2 udgør 322.247 kr. årligt. Lønindplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 23.846,79 kr. årligt og pensionsbidraget 18 %.

Samtlige ovennævnte beløb er i niveau pr. 1. oktober 2021 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens arbejdstidsbrøk, og alle nævnte organisationsaftaler/overenskomster kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen.

Der er tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos organist og kantor Jakob Lorentzen, Holmens Kirke, tlf. 21 48 87 65 eller hos administrationschef Jeanett Grau Engstrøm, tlf. 20 73 35 01.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til 

7036fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 3. december 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i løbet af december.