Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Magleby-Stevns/Holtug.

Graver

Graver Stillingen som graver ved Magleby Stevns - Holtug Sogn er ledig pr. 1. december 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Forberedelse og rengøring af kirken til og deltagelse i kirketjeneste ved kirkelige handlinger og

      gudstjenester.

  • Vedligeholdelse af udendørsarealer ved præstegård m.m.
  • Indgå i graversamarbejdet med graver og gravermedhjælpere i Lille Heddinge – Højerup Sogn

 

Vi forventer, at du:

 

  • Kan indgå i teamwork og har lyst til at indgå i samarbejdet med kolleger på kirkegården, i

      kirken, menighedsråd og i graversamarbejdet med Lille Heddinge - Højerup Sogn.

  • Er serviceminded og indstillet på en positiv dialog med kirkgårdens brugere.
  • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver.
  • Er mødestabil og fleksibel.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Magleby Stevns – Holtug Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevænget 1, 4672 Klippinge.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 301.136,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360,25 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Hans Lindegaard på tlf. 40731497 / mail enrum2@gmail.com.

 

Ansøgningen med relevante bilag på mail til magleby.sogntryggevaelde@km.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. oktober 2020.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio oktober 2020.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer