Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Lomborg kirke er ledig til besættelse pr. 1.juli 2020 eller snarest derefter. Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som består af kirkegårdsdrift og kirketjeneste.
Graverstillingen er på 37 timer pr. uge.

Dine opgaver:
 • Ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser, bygninger og arealer.
 • Kirketjeneste i weekender, ved højtider eller på hverdage.
 • Klargøring af kirken til kirkelige handlinger og arrangementer.
 • Administrative opgaver som kirkegårdsprotokoller, udstedelse af gravstedsbreve, regninger samt digitalisering og opdatering af kort m.v.

Dine kvalifikationer:
 • Interesse for arbejdet i kirken og på kirkegården
 • Kendskab til arbejdet på en kirkegård og kirkelige tjenester.
 • God til at planlægge, prioritere og arbejde selvstændigt hen over året.
 • Har mod på at påtage sig mange forskellige arbejdsopgaver
 • Har blik for god anvendelse af ressourcerne
 • Har kendskab til IT på brugerniveau og gerne kendskab til administrative systemer
 • Kan håndtere kirkegårdens besøgende på empatisk og anerkendende vis
Vi tilbyder:
 • Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar
 • De kurser, der er nødvendige for at du som graver kan varetage opgaven bedst muligt
 • En god arbejdsplads med mulighed for at deltage i erfagrupper
Ansættelsen er omfattet af OAO Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO, Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og FAKK og det tilhørende protokollat for gravere. Aftale om indplacering i løngruppe 1 eller løngruppe 2 indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen Anna Marie Andersen på tlf. 30239874

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2020 kl 8.00 . Samtaler forventes afholdt d. 28. eller 29. maj 2020

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af uddannelsen som graver, er det en betingelse, at den 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er pligt til at indhente børneattest.