Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Løn- og regnskabsmedarbejder

søges til regnskabskontor i Sønderris pr. 1. september 2020.

Kirkekasserer Esbjerg-Fanø blev etableret i 2012 og er et fælles løn- og regnskabskontor for 13 sogne i Skads Provsti.

Vi søger en ny dygtig medarbejder med erfaring fra private eller offentlige virksomheder, der kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med kontorets daglige leder.

Du vil skulle varetage følgende opgaver for menighedsrådene:

 • Lønindberetning og -regnskab
 • Rådgivning om relevante overenskomster samt ansættelses- og lønforhold
 • Betaling, kontering og bogføring af bilag
 • Klargøring af årsregnskaber
 • Kontakt til de tilsluttede sogne
 • Lejlighedsvis deltagelse i aftenmøder

Du:

 • er kontoruddannet, og har erfaring med bogholderi og lønregnskab
 • interesse for overenskomster, løn og ansættelsesforhold, samt rådgivning i disse
 • er god til at arbejde selvstændigt, struktureret og er serviceminded
 • er ansvarsbevidst og omhyggelig og sætter en ære i at levere en høj kvalitet i arbejdet
 • er god til at formulere dig i skrift og tale
 • har interesse for og kan anvende forskellige IT-systemer
 • går til opgaverne med godt humør og beder om hjælp, når der er brug for det

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende job med mange udfordringer
 • Mulighed for at præge din egen hverdag
 • Gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
 • Ugentlig arbejdstid på 37 timer

Ansættelse sker ved Bryndum – Vester Nebel Kirker v/KKEF beliggende i Sognehuset, Krebsen Kvarter 74, 6710 Esbjerg V.

Tiltrædelse d. 1. september 2020.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner). Der kan være rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.311 kr. (nutidskroner pr. reguleres pr. 1. april 2020). OK18-tillæg 827 kr. (nutidskroner) årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem KKEF og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorets daglige leder Rikke Thrane på telefonnummer 7879 9353.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8922rit@km.dk senest den 8. juni 2020 stilet til Kirkekasserer Esbjerg-Fanø, Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V.

Ansættelsessamtaler forventes af finde sted i uge 25.

Der vil blive indhentet referencer.