Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder ved Tranbjerg Kirke i Aarhus

En spændende stilling som kirke- og kulturmedarbejder er ledig pr. 1. august 2023.

 

Stillingen er en deltidsstilling på 20 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger primært fra kl. 13.00 på hverdage og en ugentlig formiddag, men arbejde aften og enkelte weekends vil også forekomme.

 

Vi søger en medarbejder med et imødekommende væsen og et stort engagement i kirkens liv og vækst. Som kirke- og kulturmedarbejder skal du planlægge, lede og medvirke i allerede eksisterende kirke-/kulturelle aktiviteter målrettet alle sognets borgere, såvel børn og unge samt voksne i forskellige generationer. Det er f.eks. undervisning af minikonfirmander, familiegudstjenester og babysalmesang. Du er koordinator for kirkens mange frivillige, du kan samarbejde med mange interessenter og er god til at skabe tillidsfulde relationer. Du kan arbejde både selvstændigt og på tværs med opgaverne, og du er inddragende i samvirket med kirkens 3 præster, øvrige ansatte, frivillige og Menighedsrådet. Vi er åbne ift. nye tiltag, og vi hører gerne dine visioner!

 

Vi stiller ikke krav om en specifik uddannelse, men vi forventer, at dine faglige kvalifikationer matcher kerneopgaverne for kirke- og kulturmedarbejdere. Du har f.eks. en undervisende / pædagogisk / musisk / kreativ uddannelse eller lignende.

 

Hvis dine kompetencer også matcher ledelse af kirkens spire- og børnekor i samarbejde med kirkens organist, kan korlederfunktionen inkluderes i stillingen. Ansættelsen vil da være på 22 timer pr. uge.

 

Du kan anvende kendte IT-værktøjer, f.eks. Office-pakken. Du er fortrolig med sociale medier (Facebook / Instagram / hjemmeside), hvor du kan varetage kommunikationsopgaver for kirkens aktiviteter.

 

Ansættelsen kan kombineres med en administrativ sekretærfunktion for præster og Menighedsrådet i 12 timer pr. uge. Gør os opmærksom på det i din ansøgning, hvis du også er interesseret i at varetage den administrative stilling.

 

Sognets kordegneopgaver løses i Personregistrering Syd ved Ravnsbjerg Kirke. Se og læs mere om kirken og vores aktiviteter på www.tranbjergkirke.dk

 

Tranbjerg Sogn ligger i den sydlige del af Aarhus Kommune. Sognet har en befolkning på knap 10.000 borgere, hvoraf ca. 7.500 er medlemmer af Folkekirken, vi har 3 præster. Sognet er kendetegnet ved, at alle aldersgrupper er bredt repræsenteret, og sognet er i vækst med tilflyttende familier i nye boligområder. Der er et godt samarbejde med institutioner og andre aktører i sognet bl.a. skolen, plejehjem, folkehuset, biblioteket, Tranbjerg Fællesråd.

 

Det formelle

Ansættelse sker ved Tranbjerg Sogns Menighedsråd, men der kan forekomme opgaver og samarbejdsopgaver ved andre menighedsråd.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851 – 401.278 kr. Fikspunktet er 317.994 kr.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 317.991 – 454.276 kr. Fikspunktet er 333.136 kr.

Der ydes et rådighedstillæg på 33.273 kr. og et OK-tillæg på 924 kr.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen reguleres ift. ansættelsesbrøken.

 

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest.

Få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontaktperson Jette Siggaard på tlf. 4028 8983, formand for Menighedsrådet Birgitte Pedersen på tlf. 4124 5506 eller sognepræst David Kessel på tlf. 2166 7060.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  Send den via Jobindex på dette link: https://www.jobindex.dk/c?t=e2009280&ctx=w&u=21603554&source=jobtext

 

Ansøgningsfrist: den 6. juni 2023.

 

Samtaler finder sted den 15. juni 2023.

 

Der vil blive indhentet referencer inden ansættelse.