Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organistassistent ved Maribo Domkirke

Organistassistent ved Maribo Domkirke, Maribo Domsogn, Maribo domsogns provsti, Lolland Falster stift

En stilling som organistassistent ved Maribo Domkirke er ledig og ønskes besat pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Stillingen opslås i udgangspunkt på 12/37, men en anden beskæftigelsesgrad kan aftales.

Maribo Domkirke er en af landets smukkeste kirker med en fantastisk beliggenhed og et rigt gudstjeneste- og musikliv. Ved kirken er der 2 orgler: et romantisk symfonisk instrument på 50 stemmer og et Carsten Lund orgel fra 2013 på 19 stemmer. Der er ved kirken et lønnet kantori på 12 medlemmer, som suppleres af frivillige sangere. Herudover er der ansat en kirkesanger på 12 timer. Ved domkirken er der tilknyttet 4 præster og kirken har en fast og engageret menighed.

Den ledige stilling som organistassistent består i udgangspunktet af varetagelse af domorganistens ferie og fridage samt aflastningsopgaver. Herudover kan der aftales funktioner i forbindelse med korarbejdet, hvis du som ansøger har kvalifikationer og interesse for dette.

Vi vil forsøge at tilpasse stillingsindhold, så dette kan kombineres med anden beskæftigelse, og vi er også åbne for at arbejde på modeller, som deler funktioner op på flere personer.

Vi forventer

- At du har de uddannelsesmæssige kvalifikationer som gør dig i stand til at løfte de musikalske opgaver ved kirkens orgler

- At du har glæde ved at arbejde I omgivelser, som rummer rig mulighed for musikalsk udfoldelse

- At du ønsker at indgå I et tæt samarbejde/sparring med vores domorganist om at løse domkirkens musikalske funktioner

 Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til domorganist Vibeke Vanggaard, e mail: vanggaard@doks.dk eller tlf. 23201276.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7648fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. november 2020.  Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted medio november. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt straffe- og børneattest.