Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Kolind-Ebdrup-Skarresø Kirker

Organist ved Kolind-Ebdrup-Skarresø Kirker
Syddjurs provsti, Aarhus Stift

 

Stillingen som organist ved Kolind, Ebdrup og Skarresø Kirker er ledig med tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest derefter.
Vi søger en PO- eller KMOK- organist, stillingen er på 50%.

Organisten skal varetage flg. opgaver:
- Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
- Være med til konfirmand og minikonfirmandundervisning
- Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med Menighedsrådet
- Spille til sogneaftener og sangaftener
- Spille til gudstjenester på Frejasvænge
- Indgå i et fagligt team sammen med organister i nabosognene                                                                                                                                                                                                         

Kolind-Ebdrup-Skarresø sogne er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med forskellige aktiviteter.

Vi forventer, at du
- har indsigt og forståelse for kirkens liv, samt kirkemusikkens tradition og fornyelse
- har gode samarbejdsevner
- har lyst til at deltage i menighedens liv

Vi kan tilbyde
- et godt arbejdsklima
- mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider
- gode instrumenter

Kirkernes orgler:
- Kolind Kirke:                     Bruno Christensen & Sønner fra 1993 på 10 stemmer + pedal
- Ebdrup Kirke:                    Ældre bevaringsværdigt orgel på 4 stemmer
- Skarresø Kirke:                 Ombygget Frobenius orgel i 2005 på 6 stemmer + pedal

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand Søren Rønde Hansen, på tlf. 29436961

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8178fortrolig@sogn.dk
senest den 25. september 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil, forventes at finde sted i uge 41, 2020

Se mere om kirkerne på www.kolindkirker.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår  

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Central Organistionen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk
OBS: alle beløb nedenfor er i nutidskroner.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 30.780,28 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.