Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

Tølløse Kirke søger ny kirketjener

Stillingen er 20 timer per uge.

Tølløse Sogn har ca. 4400 indbyggere. I Tølløse Sogn er der, udover almindelige højmesser et rigt menighedsliv ugen igennem.

Der er en fuldtidsansat graver og en deltidsansat graver, præstesekretær/kirke- og kulturmedarbejder, en organist samt tre kirkesangere og to præster.

Dine kerneopgaver som kirketjener vil være:

 - Medvirken ved Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder pyntning, opstilling og klargøring til arrangementer, kaffebrygning m.v.
 - Oprydning og rengøring i kirke, sognegård og præstekontor.
 - Indkøb til arrangementer, kaffe, kager o.l. samt indkøb af rengøringsmidler m.v.

 - Kontakt til håndværkere.

Der kan forekomme aftenarbejde.

Menighedsrådet ønsker en kirketjener der:

Er positivt indstillet over for kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst, fleksibelt  og selvstændigt. Vi forventer endvidere at du er imødekommende og interesseret over for alle, der kommer i kirken.
Tølløse kirkes mission er, at forkynde det kristne budskab til mennesker og være kirke for alle uanset alder og baggrund. Vi forventer, at du som kirketjener vil bakke op om det arbejde og kan se dig selv som en del af det værdigrundlag.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet børneattest.
Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet relevante referencer.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ole Bach Piekut på tlf. 29218780 eller kontaktperson Lone Bertelsen på tlf. 51705146

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt til mail: 7284fortrolig@sogn.dk
senest den 21. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 44.