Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Sahl kirke

Stillingen som graver med kirketjeneropgaver ved Sahl kirke i Holstebro Provsti er ledig pr. 1. oktober 2023.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • it-opgaver i forbindelse med administration af kirkegårdene
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • renholdelse af kirke samt kirkehus og området omkring dette
  • være imødekommende og venlig overfor besøgende på kirkegården og har en respektfuld tilgang til arbejdet på kirkegården

Sognet har ca. 400 indbyggere. Sahl kirke ligger i naturskønne omgivelser, og er kendt for sit gyldne alter, som tiltrækker mange besøgende. Der er fælles sognepræst med Vinderup kirke.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du selv kan tilrettelægge dit daglige arbejde. Til gengæld tilbyder vi et arbejde med frihed til selv at planlægge din arbejdsdag. Vi forventer at du har flair for praktiske opgaver, har interesse i det grønne område og kan håndtere div. maskiner. Vi forventer at du har en åben og konstruktiv tilgang til samarbejdet, og er fleksibel og samarbejdsorienteret.

Der vil være mulighed for efteruddannelse inden for området.

Ansættelse sker ved Sahl Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Hvis du ikke har gartnerisk uddannelse aftales årslønnen indenfor intervallet 310.815,07 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 310.815 kr.
Hvis du har gartnerisk uddannelses aftales årslønnen indenfor intervallet 302.851 kr. – 386.135 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 317.994 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 310.815 kr.(ikke uddannet)/ 317.994 kr.(uddannet) årligt ved ansættelse på fuld tid (nutidskroner). Hertil kommer rådighedstillæg på 22.760 kr.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til formand for menighedsrådet i Sahl, Jørgen Bruun-Sørensen, tlf 24989443

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 9. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.