Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Bov Sogn, Aabenraa Provsti i Haderslev Stift

Vi søger 1 kirketjener på 12 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2020. For at komme i betragtning skal du have gode evner til at samarbejde og en stor lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkens samlede virke i sognet, sammen med menighedsrådet, kirkens og kirkegårdenes øvrige medarbejdere.  

Arbejdstiden er fordelt på alle ugens dage, også søndage og helligdage, ligesom der vil forekomme aftenarbejde. 

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situationer med smil, omsorg og varme.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

Arbejdsopgaver:

Du får et afvekslende job som kirketjener i Bov Sogn, hvor kirken danner rammen om gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre arrangementer. Opgaver som bl.a. skal løses: 

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken. Forberede og medvirke ved arrangementer i kirker og sognelokaler.
 • Rengøring af kirken og andre bygninger knyttet til kirken
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter - her under ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum
 • kontakt til- og tilkalde håndværkere og øvrige leverandører. Føre tilsyn med ringeanlæg og højtaleranlæg.
 • Servicering ved møder, inkl. div. køkkenarbejde og indkøb.

 Vi forventer at du kan:

 • trives i et miljø med vekslende arbejdsopgaver og arbejdstider
 • være imødekommende, venlig og serviceminded.
 • være engageret i opgaveløsningen og har en god situationsfornemmelse
 • være både selvstændigt arbejdende og god til at samarbejde
 • være omhyggelig, samvittighedsfuld og ansvarsbevist
 • være stabil og fleksibel
 • være god til at indgå i et positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere
 • bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø
 • gøre rent på professionelt niveau, eller at du udvikler dig til dette niveau
 • stille bil til rådighed i dit arbejde og har kørekort
 • deltage i gensidig vikarforpligtelse ved sygdom, ferie og fridage

Der er 3 præster og 15 andre ansatte i sognet. Bov sogn har to smukke og meget forskellige kirker, Bov Kirke og Kollund Kirke. Stillingen er primært tilknyttet opgaver i Kollund Kirke, med afløserfunktion for kirketjeneren i Bov Kirke. Der er et godt aktivt sogneliv, med 5899 kirkemedlemmer.

Kirketjeneren i Bov Kirke har lang erfaring og vil varetage din oplæring, men hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Bov sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,34 kr. – 354.273,35 kr. Fikspunktet er 274.733,34 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Tiltrædelse

 1. september 2020

Ansøgning

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontaktperson Gitte Riise: gitte.riise@live.dk,  tlf. 30296340

 

Ansøgning og tidsfrist: Ansøgninger stiles til Bov Sogns Menighedsråd og sendes til: 9029fortrolig@sogn.dk, og skal være os i hænde senest d. 15. juli 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 22. juli om formiddagen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.