Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag - Kirkemusiker/Organist

En stilling som kirkemusiker/organist ved Lindknud og Hovborg kirker, Lindknud og 
Hovborg sogne i Malt Provsti er ledig til besættelse hurtigst muligt. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

⦁ Medvirke til højmesser, gudstjenester samt kirkelige handlinger. 
⦁ Medvirke til tjenester på plejehjem, udendørs mv. 
⦁ Korledelse – korskole, børne/ungdoms- og voksenkor.
⦁ Konfirmand/minikonfirmand, babysalmesang og skole/kirke samarbejde.
⦁ Medvirke til udvikling, planlægning og fastholdelse af de musiske aktiviteter i kirken.
⦁ Bidrage med musik/spil til sogne- og sangaftener.

Lindknud og Hovborg Sogne har ca. 1416 indbyggere, 7 ansatte tilsammen i sognene. 
Der er to kirker med tilhørende kirkegårde. Desuden er der en konfirmandstue ved 
præstegården, som ligger i Lindknud.
Se yderligere informationer om sognene på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Orglet i Lindknud Kirke er Bruhn & Søn årg. 1997. 11 stemmer, 2 manualer og pedal. 
Orglet i Hovborg Kirke er Marcussen og Søn årg.1970 udvidet i hhv. 1993 og 2004.
Det har 11 stemmer, 2 manualer, pedal og svelleværk. 

Vi forventer, at du: 

⦁ Kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen. 
⦁ Kan være musikalsk sparringspartner for præst og menighedsråd. 
⦁ Har lyst til korledelse. 
⦁ Har interesse for en bred musikgenre.
⦁ Brænder for at være med til at udvikle og forny kirkernes musikliv.
⦁ Er en holdspiller som har lyst til samarbejde med præst, medarbejdere og menighedsråd. 
⦁ Er loyal, omgængelig og bidrager positivt til arbejdspladsen.
⦁ Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.

Vi kan tilbyde:

⦁ Et kirkeliv hvor der er respekt for tradition, og hvor vi er åbne for fornyelse.
⦁ To orgler af god kvalitet.
⦁ Overtagelse af korskole og et velfungerende børne/ungdomskor.
⦁ Et godt team af fleksible medarbejdere og 2 gode menighedsråd. 

Ansættelse sker ved Hovborg Sogns Menighedsråd, 6682 Hovborg

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor
intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til
stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). 
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk 
Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen
(DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn
mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør 
årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner)
og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt
24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.733,77 kr.
(nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.762,05 kr. 
(nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til
kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem
Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse
med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til Formand i Hovborg Doris Jepsen, tlf. 61546364 efter kl. 15.30
eller Formand Susanne Voss i Lindknud tlf. 22436594.

Ansøgningen med relevante bilag sendes
på mail til 9269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådene i
hænde senest d. 10/4-2023.

Der afholdes prøvespil og samtaler d. 20/4-2023.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.