Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Thisted Kirkegård søger sæsonansat gartner eller gartneriarbejder

Thisted Kirkegårde søger en sæsonansat gartner eller gartneriarbejder med ønsket ansættelse i perioden 13. marts 2023 – 8. december 2023.

Som gartner ved Thisted Kirkegårde indgår du i et dynamisk team omkring drift, vedligeholdelse og udvikling af Thisted Kirkegårde. Du vil få ansvaret for den daglige drift af kirkegårdens ældre urneområder, hvor størstedelen af det daglige arbejde skal udføres.

Arbejdet omfatter blandt andet: ren- og vedligeholdelse af gravsteder, gravstedsudtag, urnenedsættelse, kapeltjeneste foruden forefaldende opgaver på Thisteds tre kirkegårde.

Vi søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og godt plantekendskab. Du skal kunne arbejde selvstændigt og holde overblik over afdelingens opgaver og have lyst til at indgå i konstruktive samarbejder med kirkegårdens øvrige personale.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Alle aftaler kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er på 37 timer/uge med vinterhjemsendelse fra medio december til medio marts. Der sker aflønning på timeløn. Efter fem måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed overgås til månedsløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdslederen på tlf. 97920868/23719722 mandag til fredag kl. 09.30-12.00.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til kirkegårdskontoret på mail: kirkegaard@thistedkirkegaard.dk att. Lea Christensen senest d. 10. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7 og 8.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.