Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

ORGANIST/KIRKEMUSIKER VED GAUERSLUND SOGN, VEJLE PROVSTI, HADERSLEV STIFT SØGES

Stillingen som organist i Gauerslund Sogn er ledig pr. 1. august 2020.                            Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Besættelse pr. 1. august eller efter aftale.

 

Information om sognet:

Gauerslund Sogn ligger i Trekantområdet midt mellem Vejle og Fredericia.

I sognet er der to kirker: Gauerslund Kirke fra 1100-tallet og Brejning Kirke fra 1967.

Sognet har 3 præster og desuden en fastansat deltidsorganist.

Gauerslund Sogn har godt 10.000 indbyggere, hvoraf godt 8.500 er medlemmer af Folkekirken.

Der er god opbakning/søgning fra sognet til kirken.

I sognet er der mange børnefamilier, to skoler, flere børnehaver, ældrecenter, plejehjem, en del borgere med mentale handicaps samt et godt foreningsliv. Et nyt plejehjem og en børneinstitution tæt ved Gauerslund Kirke er på tegnebrættet.

 

 

Du skal som organist/kirkemusiker varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger på orgel såvel som på klaver evt. med band.
 • Lede og udvikle sognets korskole og kirkekor for børn og unge og evt. ungdomskor med band.
 • Musikledsagelse ved babysalmesang.
 • Musikledsagelse ved sognearrangementer og plejehjemsgudstjenester.
 • Ansvarlig for at arrangere koncerter
 • Lejlighedsvis medvirke ved undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander.
 • Varetage diverse administrative opgaver i forbindelse med stillingen.

 

Vi forventer, at du

 • kan levere traditionel kirkemusik fra orgel og klaver samt gerne mestre den rytmiske musik
 • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • har lyst og evne til at være med til at udvikle og bringe nye ideer ind i kirke- og musiklivet i en sangglad menighed
 • kan arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse
 • kan se dig selv som en del af et team, der brænder for kirkens liv og vækst

 

Vi tilbyder:

 • En alsidig stilling med mange spændende og interessante arbejdsopgaver.
 • Et godt arbejdsklima i samarbejde med flere faggrupper: præster, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, menighedsråd, kor og kirkesangere, kordegn og kirkegårdsleder.
 • Kontor i Sognehuset ved Gauerslund Kirke.
 • Mulighed for at præge og udvikle musiklivet i kirkeligt regi.
 • Vi har kirkekor for børn og unge; voksenkor ”Gauerslundkoret”, som ledes af deltidsorganisten ved Brejning kirke, samt ”Gauerslund Gospelkor”, som ledes af ekstern dirigent.

 Orgler og andre instrumenter:

 • Gauerslund kirke: Marcussen 1997, 20 stemmer, 2 manualer og pedal
 • Brejning kirke: Frobenius 1971, 7 stemmer, 1 manual og pedal
 • Gauerslund kirke; Nyt Yamaha B 2, kombineret akustisk/digitalt (kan tilsluttes kirkens lydanlæg)
 • Brejning kirke; Akustisk klaver og el-klaver ved orglet
 • Sognehuset; Flygel, Hornung og Møller, vel restaureret samt 2 akustiske klaverer til korøvelse, konfirmandsang
 • Stort PA-anlæg med el-klaver til friluftsgudstjenester og udendørs koncerter

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

For organister med organistuddannelse er ansættelsen omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og for organister med tilhørende protokollater.

 Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og forhandlingsberettiget organisation inden ansættelsen.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Der vil blive indhentet børneattest (lovpligtig). Det er nødvendigt at ansøger har kørekort og bil.

NÆRMERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til formand for Menighedsrådet Bente Normann Rasmussen, mobil: 2945 0884, mail: bentenora@gmail.com eller næstformand Bjarne Bro, mobil: 5085 4818, mail: gob@gsaf.dk

Sognets præster kan også kontaktes for informationer:                                                      Sognepræst Verner Helwig Pedersen, tlf.: 7586 6145 / 2162 8033, mail: vhp@km.dk        Sognepræst Helle Lindholt, tlf.: 7586 6176 / 6151 6567, mail: help@kmdk                        Sognepræst Connie Møberg Lynge, tlf.: 2497 3526 mail: COML@km.dk

ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til Gauerslund Sogns Menighedsråd pr mail: 7916fortrolig@sogn.dk

ANSØGNINGSFRIST:  9. juni 2020

PRØVESPIL OG SAMTALER:  Uge 25