Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ansgarkirken i Hedehusene søger en erfaren kordegn til at varetage kontorfunktioner i et sogn i rivende udvikling

Ansgarkirken i Hedehusene søger erfaren kordegn til at varetage kontorfunktioner i et sogn i rivende udvikling.


En stilling som kordegn ved Ansgarkirken, Hedehusene Sogn er ledig pr. 1/10-21 eller snarest derefter.


Stillingen er på 37 timer pr. uge.


Kordegnen skal varetage følgende opgaver:
· Personregistrering i pastoratets to sogne, Hedehusene og Reerslev.
· Fakturering, kontering, kontakt til kirkens eksterne regnskabsfirma, ferie- og lønindberetning.
· Kalenderstyring og hjemmesideopdatering (Churchdesk).
· Sekretærfunktion for menighedsrådet – bl.a. deltagelsen i det månedlige MR-møde, og understøttende daglig hjælp for formand, kontaktperson, kasserer og kirkeværge.
· Kalendergennemgang med personalet på ugentligt kalendermøde.
· Bindeled mellem præster og borgere (konfirmandforældre, brudepar, dåbsforældre osv.).

Hedehusene Sogn har 7.362 indbyggere, 13 ansatte i kirken.

Hvem er vi? Åbenhed, glæde og diakoni er 3 kernebegreber for Ansgarkirken. Vi er en dynamisk arbejdsplads med 13 ansatte, som alle medvirker aktivt til kirkens vigtigste opgave – nemlig at forkynde kristendommen. Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle i kirken ligesom der skal være noget for enhver. Således har vi en lang række af forskellige typer gudstjenester, arrangementer, koncerter og andre aktiviteter.
Du er velkommen til at tjekke kirkens hjemmeside og Facebook ud for nærmere info.

Den kommende kordegn skal stå fast som en administrativ klippe i et boblende og aktivt kirkeligt vækstmiljø, og have flair for at have mange bolde i luften samtidigt – være en kontorblæksprutte.
Struktur, disciplin, planlægning, overblik og metodisk tilgang, er nogle af de nøgleegenskaber vi efterspørger hos kordegnen.
Ansættelse sker ved Hedehusene Sogns Menighedsråd beliggende
Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne er gennemført indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,25 kr. – 385.888,15 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.798,51 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. OK tillæg på 833,27,51 kr. (nutidskroner)
Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst (kbf.) Jakob Schilling på telefonnummer 23 67 43 11/mail jaksc@km.dk eller til formand Tine Hvidberg Pedersen på telefonnummer 51 74 82 98.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ansgarkirken, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene eller på mail til 9083fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23/9-21.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart derefter.
Der vil blive indhentet referencer.
Vi glæder os til høre fra dig