Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Osted Kirkegård

Osted Menighedsråd søger en gravermedhjælper til Osted Kirkegård fra 1. maj 2020 eller senere, og frem til 30. november 2020.

Stillingen er normeret til 30 timer ugentligt eventuelt med mulighed for at øge timeantallet til 37 timer ugentligt.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante papirer, skal være Osted menighedsråd v/ kontaktperson, Hans Høyer, i hænde senest d. 20/4-2020.

Ansøgere med gartneruddannelse, kendskab til maskiner samt kørekort foretrækkes.

 

Ansøgningen sendes til hugosted@gmail.com mrk. "gravermedhjælper".