Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Forlængelse af ansøgningsfrist - Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Glostrup pastorat i Helsingør Stift

Forlængelse af ansøgningsfrist

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Glostrup Pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. 

Konstitutionen, der er et vikariat, sker for perioden 1. august 2020 – 31. december 2021 (begge dage inkl.) 

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Aflønning vil ske med 50 % af lønnen efter overenskomsten. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamensbevis og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.             

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. mail: kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”.