Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrativ medarbejder med flair for personaleadministration og kommunikation til Folkekirkens Familiestøtte

Er du vores nye kollega til en nyoprettet stilling som administrativ medarbejder i sekretariatet? I Arbejdsstedet er Folkekirkens Hus i Aalborg. Stillingen er på 32 timer om ugen, men vil muligvis blive opnormeret til 37 timer.

 

Om Folkekirkens Familiestøtte 

Folkekirkens Familiestøtte har til formål at støtte forældre med hjemmeboende børn, der oplever mindre udfordringer i familielivet. Vi tilbyder forældre kursusforløb og individuelle forløb, hvor de klædes på med viden og sparring til at skabe de forandringer i hverdagen, de ønsker.

Vores mål er at støtte forældrene i at være de forældre, de gerne vil være – også når det er svært. Ved at tilbyde støtte, før tingene vokser sig så store og uoverskuelige, at de bliver et kommunalt anliggende, kan vi forebygge mange ting og være med til at sikre bedre børneliv.

Folkekirkens Familiestøtte har desuden indgået et samarbejde med Egmont Fonden over de næste 3 år. Her vil der være et øget fokus på familier med børn på 0 – 6 år.

 

Primære arbejdsopgaver for vores nye administrative medarbejder

Arbejdsopgaverne er overordnet delt på tre områder, og omfatter bl.a.:

 

1). Administration

 • Udarbejdelse af dagsordner og referater
 • Kursusadministration
 • Vedligeholdelse og udvikling af strukturen i vores filhåndteringssystem Sharepoint
 • Opfølgning af løbende evaluering
 • Booking af lokaler og forplejning til interne kurser/møder i Folkekirkens Hus
 • Mødeplanlægning og koordinering af aftaler med eksterne oplægsholdere mv.
 • Diverse sekretæropgaver og praktiske opgaver
 • Bestilling af IT – gerne med superbrugerkompetencer

2.  Personaleadministration

 • Sygefraværsregistrering
 • Tidsregistreringsskemaer
 • Ferieoverblik, herunder indberetning til de respektive provstier

3). Kommunikation

 • Opdatering af Wordpress hjemmeside
 • Sociale medier – plan, indhold samt støtte til koordinatorer til lokalt indhold
 • Nyhedsbreve
 • Korrekturlæsning
 • Annoncering af kurser, arrangementer og stillinger m.m.
 • Bistå med pressemeddelelser 

Kort sagt søger vi en kollega, der kan være sekretariatets ”blæksprutte”.

 

Der ikke er krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men vi søger en administrativ medarbejder, som:

 • Har god organisationsforståelse.
 • Er struktureret, og kan arbejde med mange ”bolde i luften”
 • Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt
 • Er udadvendt og fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab

 

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner og med højt til ”loftet”
 • En høj grad af fleksibilitet
 • God muliglighed for at påvirke egen stillingsindhold
 • At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken.
 • En tidsubegrænset stilling.

 

 

Organisering af Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte er ejet af de provstier, som har valgt at være medejere. Et repræsentantskab af de medejende provstier har udpeget en bestyrelse, som har den overordnede ledelse af Folkekirkens Familiestøtte.

Derudover består Folkekirkens Familiestøtte af 10 lokale koordinatorer, som varetager opgaverne i de lokale provstier og kommuner.

Sekretariatet, som for nuværende består af en fagkonsulent, kommunikationsleder og sekretariatsleder – og snart dig - har bl.a. til opgave at understøtte de lokale koordinatere har primært arbejdssted i Folkekirkens Hus i Aalborg. Her har de to koordinatorer i Aalborg ligeledes arbejdsplads.

 Du får reference til leder af Folkekirkens Familiestøtte, Ole Elbæk.

 

Ansættelse

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. –347.325 kr. (Beløbene er pr. 31.03.2012)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 275.239 kr. - 393.198 kr. (Beløbene er pr 31.03.2012)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Budolfi Menighedsråd og Kirkekultur.nu

 

Tiltrædelse

Snarest muligt og senest den 1. oktober 2020.

 

For nærmere information kontakt:

Leder af Folkekirkens Familiestøtte Ole Elbæk, tlf. 30 32 22 30, kontaktff@km.dk. Mærk ansøgningen "Administrativ medarbejder".

 

Ansøgning Ansøgningen, CV. inkl. relevante bilag sendes senest den 19. august 2020 kl. 12 til Ole Elbæk via kontaktff@km.dk

 

Der vil forventeligt blive afholdt samtaler den 25. august.

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk