Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Graver

 

Stillingen som graver ved Horbelev og Falkerslev Kirker, i Horbelev - Falkerslev Pastorat er ledig pr. 1. april 2021.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • vedligeholde arealerne og lokaler omkring kirker, præstegård samt præstegårdshaven
  • opdatere gravstedsbreve, legater og udskrive fakturaer

 

Vi forventer, at du:

  • er serviceminded og indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere
  • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver
  • er mødestabil og fleksibel
  • er fortrolig med ITDer er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Horbelev Sogns Menighedsråd beliggende Bønnetvej 1, 4871 Horbelev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,00 kr. – 353.933,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.522,00 kr.  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 296.522,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anne-Grethe Andersen på telefonnummer 20448691/mail 7589fortrolig@sogn.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7589fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 9.