Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Vikar for kirketjener til Solrød Sogn

En stilling som kirketjenervikar ved Solrød kirkerne, Solrød Sogn er ledig til tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelsen er tidsbegrænset, foreløbig til 15.04.2020 med mulighed for forlængelse i et eventuelt barselsvikariat.
Arbejdsopgaver og ansvarsområde:
Som kirketjener ved Solrød kirker fungerer du som vært og serviceperson for kirkernes brugere og du kan forvente følgende arbejdsområder:

  • Rengøring i kirkernes bygninger, pudsning og daglig vedligeholdelse af inventar
  • Medvirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, dåb, bisættelser og begravelser
  • Praktiske opgaver og planlægning; herunder indkøb i forbindelse med f.eks. konfirmandundervisning, møder, koncerter og andre aktiviteter i kirkerne og sognegården

Udførelsen af arbejdsopgaverne sker i samarbejde med den nuværende kirketjener og er med gensidig vikarforpligtelse. For at dække sognets aktiviteter i forbindelse med møder, aftengudstjenester m.v. må der regnes med weekend- og aftenarbejde og, skiftende arbejdstider. En arbejdsuge består af 5 arbejdsdage, 1 løs og 1 fast fridag.
Din profil:
Vi forventer, at du:

  • Er udadvendt og serviceminded
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Er en fleksibel holdspiller, der vægter samarbejdet med kirkens præster, menighedsråd, personale og frivillige højt
  • Trives med en afvekslende hverdag med forskelligartede opgaver

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er en fordel, hvis du har gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirkefunktionærer
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er en tidsbegrænset stilling på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen løber til 15. april 2020 med mulighed for forlængelse i et eventuelt barselsvikariat.
Ansættelsen sker ved Solrød Sogns Menighedsråd beliggende i Solrød-Greve provsti.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S (Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 272.435 – 351.299 (nutidskroner). Lønnen forhandles indenfor intervallet på baggrund af individuelle kvalifikationer og funktioner med Danmarks Kirketjenerforening.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.709 (nutidskroner).
Vi ser gerne en vedlagt anbefaling og forbeholder os ret til at indhente referencer. I forbindelse med ansættelse indhentes en børneattest.
Om Solrød Kirker:
Arbejdspladsen udgør to kirker; den moderne Solrød Strandkirke (bygget i 1982), som ligger med tilstødende kontorer og konfirmandstuer ved Solrød Bycenter, samt landsbykirken i Solrød.
Du kan nemt komme hertil fra København på 30 min. og fra Køge på 10 min. (med S-toget).
Der er en stor medarbejdergruppe tilknyttet Solrød Sogn: 3 præster, 13 ansatte og 12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer. Vi har hver vores forskellige funktioner, og alle arbejder vi på, at møde borgerne, der hvor de er.
Yderligere oplysninger kan rettes til:

Daglig leder Vibeke Engqvist Terney, tlf. 8140 0706.

Menighedsrådsformand Arne Nielsen, tlf. 2063 8885.

Ansøgning med relevante bilag stilles til Solrød Sogns Menighedsråd og sendes til Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, mrk.: ”Ansøgning kirketjener” eller på mail til 7203fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 5. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50/51.