Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til deltidsstilling i Skjern kirke

Kirketjener søges til deltidsstilling pr. 1. september 2020.

Stillingen er på gennemsnitlig 15 timer pr. uge.
Der er tale om en stilling med skiftende arbejdstider og weekendarbejde ca. hver femte weekend.
Stillingen har en tidsbegrænsning på to år, men med mulighed for forlængelse.

 

Vi tilbyder:

 • At blive en del af vores kirketjener-team sammen med kirkens to øvrige kirketjenere.
 • Et alsidigt job med mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Et godt arbejdsmiljø præget af gode relationer mellem de forskellige faggrupper.

Kerneopgaverne vil være:

 • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, herunder betjening af kirkens it-udstyr.
 • Klargøring til og servicering ved kirkens arrangementer i dagtimer såvel som aften.
 • Rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken og kirkehuset.
 • Indkøb af varer til kirkens forbrug.

Vi forventer at:

 • Du er imødekommende, venlig og service-minded.
 • Har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab
 • Har situationsfornemmelse, da du vil møde mennesker i alle livssituationer.
 • Du har ordenssans, kan arbejde selvstændigt og udviser initiativ og ansvarlighed.
 • Du har kendskab til den danske folkekirke og den menighedsliv.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9, 6900 Skjern, mærket ansøgning eller til mail: 8765fortrolig@sogn.dk

Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.skjernsogn.dk

Ansøgningsfrist den 10. august 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Henriette Lauridsen tlf. 93 39 12 50.
Træffes fra den 3. august.

Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer samt børneattest.
Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid.