Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst (OA) i Karup Pastorat, Viborg Østre Provsti - Barselsvikar

Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat)

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Karup Pastorat, Viborg Østre Provsti, skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 14. juni 2021 til og med den 31. oktober 2021 (begge dage inkl.), og kan eventuelt forlænges.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til sognets hjemmeside: www.karupkirke.dk

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

 

Kontaktoplysninger provst Bjarne Bæk Markussen
Telefon 30331680 ∙ E-mail: bbma@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk

Opslået:   30. marts 2021
Udløber:   19. april 2021