Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn til Otterup sogn, Bogense provsti

Otterup menighedsråd søger en kordegn til ansættelse pr. 1. november 2020. Stillingen er en deltids-stilling på 12 timer om ugen.

Otterup sogn har 5.289 indbyggere. Pastoratet er pt. normeret til 1,75 præster.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Personregistrering for Otterup sogn, på sigt tillige for Lunde-Hjadstrup pastorat
  • Betjening af bedemænd og pårørende i forbindelse med dødsfald
  • Daglig kalenderstyring (Kaboo)
  • Opdatering af hjemmeside og redigering af kirkeblad
  • Sekretariatsbistand til præster, menighedsråd og frivillige

Kontoret påtænkes placeret i Menighedshuset, Bakkevej 2A, 5450 Otterup. Træffetider på kontoret ønskes fordelt på dagene mandag-fredag.

Vi forventer, at du

  • Er indstillet på tæt samarbejde med de øvrige ansatte og menighedsrådet
  • Er god til sagsbehandling og borgerkontakt
  • Er god til at have styr på kalenderaftaler
  • Er god til skriftlig formidling
  • Er villig til at tage på kurser, som er relevante for stillingen

Ansættelse sker under Otterup sogns menighedsråd og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 339.802,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Der er et årligt OK-tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et pensionsbidrag på 18 %. Løn og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelsesvilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Erik Steen Hansen på telefonnummer: 40 42 66 67.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Otterup menighedsråd på mail til 7891fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 23. sept. kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.