Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger(e) søges til Vinding og Vrads kirker

Bryrup-Vinding-Vrads menighedsråd søger kirkesanger(e) til Vinding og Vrads kirker med ansættelse fra den 1. januar 2020.

Der er kirkesang ved søn-og helligdagsgudstjenester, bryllupper, bisættelser/begravelser, samt ved plejehjemsgudstjenester.

Ved Vinding kirke er der ca. 27 gudstjenester og ca. 2 vielser årligt, som er normeret til en årsnorm på 128 timer.

Ved Vrads kirke er der ca. 25 gudstjenester og ca. 2 vielser årligt, som er normeret til en årsnorm på 120 timer.

Endvidere er der årligt ca. 8-10 bisættelser/begravelser ved de 2 kirker, samt ca. 10 plejehjemsgudstjenester med en samlet årsnorm på 60 timer. Man kan evt. fritages for disse tjenester som typisk ligger på hverdage, eller de kan deles mellem kirkesangeren ved Vinding og Vrads kirker.

Stillingerne kan søges samlet eller separat.

Vi ønsker en kirkesanger med en god musikalsk baggrund og med en god sangstemme.

Vi søger en kirkesanger, der med udadvendt og venligt engagement samt indlevelse kan håndtere de mange forskellige situationer som findes i kirken.

Det er kirkesangerens opgave at læse ind- og udgangsbøn og lede fællessangen ved pastoratets gudstjenester.

Der er en prøvetid på 3 måneder i ansættelsen.

Der bliver indhentet børneattest.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Se; www.folkekirkenspersonale.dk.

Klik her for at uploade din ansøgning. Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 21. oktober kl. 16.00

Ansættelsessamtaler og foresyngning forventes gennemført eftermiddag/aften tirsdag den 12. november 2019.

Du er velkommen til at kontakte sognepræst Inge Røndal på tlf. 51 32 24 12 /organist Niels Bo Emgren på tlf. 25 33 53 34 eller kontaktperson Bent Braüner på tlf. 20 44 29 99 for yderligere oplysninger.