Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Brorstrup og Ravnkilde sogne/kirkegårde

Til Brorstrup og Ravnkilde kirker og kirkegårde søges en gravermedhjælper fra den 1. marts 2020 til 31. december 2020 med mulighed for genansættelse i følgende sæson.

Vi forventer,

-at du har flair for gartnerisk arbejde og gerne erfaring inden for området

-at du har lyst til at arbejde i det fri med pasning af kirkegårdene. Under graverens ledelse skal du hjælpe med pasning af kirkernes områder.

-at du er indstillet på at gøre tjeneste ved bryllupper og begravelser på hverdage, samt ved gudstjenester på søn- og helligdage.

-at du er åben og omgængelig

Det vil være en fordel, om du kan benytte egen bil i et vist omfang.

Stillingen er på 37 timer om ugen ansættelsesperioden.

Løn og ansættelse sker efter overenskomst indgået for perioden 2018-2020 mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund – gravermedhjælpere ved landsbykirkegårde. Overenskomsten kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Yderligere oplysninger kan fås hos graver Søren Bentzen på 2943 7180

Skriftlig ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest 6. december kl. 18.

Ansøgningen sendes elektronisk til Brorstrup-Ravnkilde menighedsråds fortrolige postkasse: 8279fortrolig@sogn.dk