Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Hellebæk Kirke søger ny kirketjener pr. 1. august 2023

Hellebæk Kirke er en aktiv og velfungerende kirke med god søgning til både gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken er nyrenoveret og smukt beliggende ud til Øresund.

Vi søger en imødekommende og ansvarsbevidst kirketjener, der kan indgå i et tæt samarbejde med den nuværende kirketjener, præster og øvrigt personale. Kirketjenerne supplerer hinanden, samarbejder og afløser hinanden under ferie og fridage.

Vi forventer, at du er serviceminded, omhyggelig, har overblik samt kan tage fat. Du skal både være en holdspiller og kunne arbejde selvstændigt.

Du må meget gerne have erfaring og rutine som kirketjener - men det er dog ingen forudsætning. Arbejdstiden er på 32 timer pr. uge. Arbejdet udføres hovedsageligt i Hellebæk Kirke og det tilhørende sognehus.

Der forekommer varierende arbejdstider og aftenarbejde efter aftale.

Arbejdsområderne er almindeligt forekommende kirketjeneropgaver og omfatter bl.a.:

  • Forberedelse af og medvirken i gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder bidrage til at kirkegængerne føler sig velkomne
  • Daglig vedligehold og rengøring af lokaler i kirken og sognehuset
  • Indkøb, opvask, kaffebrygning og lignende
  • Klargøring og efterfølgende oprydning af lokaler til konfirmander, kor og andre aktiviteter
  • Mindre udendørs opgaver som at luge, feje og salte.

Ansættelse sker ved Hellebæk Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,22 i kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,29 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, rådighedstillæg samt OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelsen er på overenskomstvilkår med prøvetid på tre måneder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Mikkel Togsverd på telefon 3071 7165 eller kontaktperson Daniel Gal Ostenfeld telefon 2818 8281.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 7. juni.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Hellebæk Sogns menighedsråd på 7442fortrolig@sogn.dk (mrk. ”Kirketjener”).

Der vil blive afholdt samtaler i uge 24 og 25.