Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører til Domkirken i København

Regnskabsfører En stilling som regnskabsfører ved Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke er ledig til besættelse den 1. august 2020 eller snarest derefter.

Stillingen indeholder følgende opgaver:
 • Bogholderi og regnskabsføring for Vor Frue Kirke - herunder Hugs and Food (Værested for hjemløse), Menighedspleje og museum/turistbod
 • Betaling af regninger og bilagskontrol i samarbejde med Personaleadministrator
 • Udarbejdelse af årsregnskaber og budgetter efter regnskabsinstruktion, samt på kassererens/budgetudvalgets anvisning
 • Udarbejdelse af budget- og regnskabsanalyser (Webdata m.v.)
 • Etablering af en løbende rapportering, der giver menighedsrådet overblik over den samlede økonomi såvel som indsigt i ressourceanvendelsen, herunder omkostningerne ved forskellige aktiviteter og formål
 • Etablering af grundlaget for en effektiv økonomistyring, der giver menighedsrådet muligheder for at kunne træffe beslutninger bl.a. om omprioriteringer, besparelser, bedre ressourceudnyttelse mm.
 • Fremlæggelse af kvartalsrapporter, årsbudget/årsregnskab på budgetudvalgs- og menighedsrådsmøder
 • Bogføring af lønninger (Lønadministration i FLØS varetages af Personaleadministrator)
 • Honorarudbetaling og registrering af honorar i SKAT (registrering i FLØS varetages af personaleadministrator)
 • Sekretariatsfunktion for Menighedsrådets kasserer og budgetudvalg, herunder mødeforberedelse og referat fra møderne
 • Administration af udlejningsvirksomhed i Skt. Andreas og omvisninger i Domkirken i samarbejde med kordegnen (Der anvendes Churchdesk og mobilepay ordninger). Lettere kontorbetjening i samarbejde med kirkekontorets øvrige ansatte
Vores forventninger til dine professionelle kompetencer: Vi lægger stor vægt på, at du har erfaring med regnskabsmæssige opgaver og gerne er uddannet inden for administration eller kontor med afsæt i økonomi.

 • Stor erfaring med bogføring, udarbejdelse af regnskab og økonomistyring
 • Stor erfaring med at udarbejde budget- og regnskabsanalyser og analyser af ressourceanvendelsen
 • Erfaring med og kompetence i at forenkle administrative arbejdsprocesser
 • Stærke analytiske kompetencer
 • Evne til hurtigt at sætte sig ind i nye områder
 • Stærke IT-kompetencer, herunder erfaringer med analyse- og præsentationsværktøjer
Derudover vil det være en fordel, at du har kendskab til Folkekirken, bl.a. dens organisation og lovgivning, og de administrative opgaver, som en stilling her rummer.

Vores forventninger til dine personlige kompetencer
 • er engageret og ansvarsbevidst
 • har kendskab til de krav, der stilles til den kirkelige regnskabsføring
 • er villig til at indgå i teamwork og evner at agere i den organisationsstruktur der kendetegner Folkekirken
 • er fleksibel og selvstændig, og har en interesse for Folkekirken
 • er serviceminded og udadvendt, og kommunikerer og samarbejder på en åben og positiv måde
 • er robust med godt humør og pligtopfyldende
 • har lyst til at udvikle og prøve nyt
Vi kan tilbyde dig: Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads med eget kontor på et hyggeligt og velfungerende kirkekontor i Pilestræde i det indre af København. Dine nærmeste kolleger er: vores kordegn, der tager sig af personregistrering, kalenderstyring og er sekretær for menighedsrådet; vores personaleadministrator, som tager sig af løn, fravær og HR-funktioner samt vores kommunikationsmedarbejder, som tager sig af kirkens eksterne kommunikation.

Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse sker ved Vor Frue Sogns Menighedsråd beliggende i Københavns Stift

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 303.654 – 383.181 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 303.654 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).
OK18-tillæg kr. 827,43 (nutidskroner) pr. år.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets lønudspil er 320.031,60 kr. årsløn (nutidskroner), samt rådighedstillæg ved ansættelse på 37 timer plus pension

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ole Ehlers på telefonnummer 61 60 62 04 / ole@domkirken.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes via Jobnet eller https://domkirken.dk/page/33769/ledige-stillinger, Statens E-rekrutteringssystem anvendes.

Anvend knappen "Søg stillingen" eller Søg Jobbet"

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. juni 2020

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Stillingen er på 37 timer

Info om Vor Frue kirke og sogn:
Vor Frue kirke har 20 fastansatte medarbejdere, kantori og mange frivillige i sognet. Vor Frue sogn har 8.373 indbyggere. Det er kendetegnet ved et aktivt kirkeliv med et rigt udvalg af kirkelige tjenester og aktiviteter. Samarbejdet i kirken fungerer godt gennem et meget velfungerende teamwork af de mange ansatte og frivillige. Se mere på kirkens hjemmeside: www.domkirken.dk