Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges Til Magleby/Stevns-Holtug kirker

Organist søges.

 

En stilling som organist ved Magleby-Stevns/Holtug Kirker, Magleby/Holtug Sogne er ledig

 1. 1. december 2019.

 

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille ved gudstjenester på søndage og ved kirkelige højtider i Magleby og Holtug kirke.
 • Spille ved begravelse, bisættelse, vielse og dåb, herunder også på lørdage.
 • Spille ved særlige kirkelige arrangementer, såsom jul på plejehjem, sangaftener m.v. arrangeret af menighedsrådet.
 • Deltage i aktivitetsudvalget hver anden måned, konfirmandundervisning, kalendermøder, menighedsrådsmøde, samt deltage i planlæggelse af koncerter og musikalske indslag ved gudstjenester.
 • Have lyst til konstruktivt at påvirke det musikalske indhold i kirkens regi.
 • Skaffe vikar i påkommende tilfælde.

 

Sognene har knapt 2.000 indbyggere. Sognene er kendetegnet ved deres placering i landlige opmgivelser i det nordlige Stevns.

Orglet i Magleby Kirke er et Carsten Lund orgel fra 2011 med 10 stemmer, to manualer og pedal. Orglet i Holtug er et Ramus fra 1861 udvidet til syv stemmer, stadig velfungerende. Begge kirker råder desuden over hver et elektronisk klaver.

Vi forventer:

 • At du spiller såvel orgel som klaver.
 • At du er uddannet eller agter at påbegynde preliminær organistuddannelse eller uddannelse som kirkemusiker.
 • At du kan indgå i et udviklende samarbejde med sognepræst, øvrige ansatte og menighedsråd, og at du er indstillet på, at tjenester undertiden ligger på hverdage og aftener.
 • At du er fortrolig med digitale medier, da præsten bruger dette til at orientere om kirkelige handlinger.

 

 

Ansættelse sker ved Magleby-Stevns/Holtug Sogns Menighedsråd beliggende

Kirkevænget 1,

4672 Klippinge.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved fast ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som i dette tilfælde udgør 15/37.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Lone Balle Olesen på telefonnummer 23 37 87 04 eller e-mail 7495fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til

Kontaktperson Hans Lindegaard, Overedrevsvej 21, 4660 Store Heddinge eller på mail til 7495fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. november 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted fra 18. november 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.