Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

ORGANIST

En stilling som uddannet organist ved Roslev-Rybjerg, Hjerk og Harre kirker er ledig.
Der er i forbindelse med ferier og fri-weekend geografisk fleksibilitet ved Durup-Tøndering-Nautrup kirker i Harrevig Pastorat, Viborg Stift.

Stillingen er ledig pr. 1 november 2019 eller snarest herefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådene i Harrevig Pastorat, ønsker en dygtig organist, der vil deltage aktivt i tilrettelæggelse af gudstjenester, og andre arrangementer i sognene.

Det er vigtigt at den nye organist vil indgå i et aktivt musik-og kirkeliv, i samarbejde med præsterne og menigheden.

Stillingen indeholder:

Gudstjenester
Kirkelige handlinger
Friluftsgudstjenester
Plejehjemsgudstjenester
Babysalmesang
Tumlesang
Starte kor for børn og voksne
Sangaftener
Børnegudstjenester
Deltage ved konfirmandundervisning
Minikonfirmander
Senioreftermiddage
Koncerter
Nye musikalske/musikpædagogiske tiltag
Tilsyn med musikinstrumenterne
Deltage i forskellige udvalg

Orglet i Roslev Kirke er et Th. Frobenius & Sønner fra 1966 som er renoveret i 2007. Det har 14 stemmer, med 2 manualer og pedal.

Orglet i Rybjerg Kirke, er et Th.Frobenius & Sønner fra 1980. Det har 7 stemmer, med 1 manual og pedal.

Orglet i Hjerk Kirke, er et Th. Frobenius & Sønner fra 1980. Det har 7 stemmer med 1 manual og pedal.

Orglet i Harre Kirke er et digitalt orgel.

Der er geografisk fleksibilitet med Durup-Tøndering og Nautrup kirker i overensstemmelse med den aftale, menighedsrådene har indgået sammen i Harrevig Pastorat.

Ansættelse sker ved Roslev – Rybjerg Menighedsråd 7870 Roslev.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr.277.280,00 – kr.405.255,00. ( nutidskroner). Fikspunktet er kr. 284.390,00 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.372,75 (nutidskroner). Aftalen om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.610,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.738,00 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt kr. 36.019,50. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 kirker eller flere.

OK tillæg på kr. 922,17. (nutidskroner) OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Har dette vakt din interesse, så kontakt os for yderligere samtale om sognene og indhold i arbejdet.

Kontaktperson: Jytte Schrøder, Roslev, tlf. 9757 1437.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formanden for Roslev-Rybjerg Menighedsråd Lisbeth Christensen på mail 8540fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. september 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 37 og 38.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer og børneattest, ligesom der vil være 3 mdr. prøvetid.