Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Øster Starup Sogn

En stilling som organist ved Øster Starup Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 11 timer gennemsnitligt pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

  • Musikalsk ledsagelse ved gudtjenester og kirkelige handlinger
  • Musikalske indslag ved enkelte arrangementer

 

Øster Starup Sogn har 1.600 folkekirkemedlemmer, 3 ansatte i sognet.

Orglet i Øster Starup Kirke er et Marcussen & Søn orgel med 12 stemmer fra 1984. Orglet har hovedvært, svelleværk og pedal.

Vi forventer, at du:

  • Har en musikalsk baggrund – uddannelse som organist ikke et krav
  • Har en fleksibel tilgang til arbejdet – der er tjeneste ca 3 ud af 4 søndage.
  • Er positiv og engageret

 

Ansættelse sker ved Øster Starup Sogns Menighedsråd beliggende Starupvej 40, Ågård, 6040 Egtved.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Inger Knude på telefonnummer 40 23 88 31 /mail 7938@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Inger Knude, Havrevænget 5, Aagaard, 6040 Egtved eller på mail til 7938@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. juli 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 30 eller 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.