Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper - Jyderup Kirkegård

Gravermedhjælper søges til fuldtidsstilling på Jyderup Kirkegård ved Jyderup Sogns menighedsråd. Aflønning foregår på timebasis. Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirkegård, udenomsarealer og andet forefaldende arbejde. Weekendarbejde kan forekomme.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads, og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos graver Jack Rasmussen tlf. 24 26 62 95 samt menighedsrådsformand og kontaktperson Jette Møller 25 33 92 07.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 254.542,00 (trin 1) og kr. 261.649,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 292.248,00 (trin 1) og kr. 300.998,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Stillingen ønskes besat snarest.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til: 7299fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. april kl. 12.00 2021.