Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Hedensted og Store Dalby Kirker søger Kirke- og Kulturmedarbejder

Kirke- og Kulturmedarbejder søges til nyoprettet stilling i aktivt bysogn, der lægger vægt på at være ”Hele byens kirke”.

Vi er et sogn der er forankret i Folkekirkens DNA og de gamle traditioner, men som samtidig også gør meget for at tale til det moderne menneske, og forholde os til den tid, og det samfund, som vi er en del af.

På nuværende tidspunkt er der tale om en tidsbegrænset ansættelse af 1 års varighed, med en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer pr. uge.

Vi forventer at stillingen gøres permanent, men ønsker at bruge den tidsbegrænsede ansættelse til at blive klogere på hvilke arbejdsopgaver der skal ligge hos den kommende medarbejder, samt det endelige timetal i den permanente stilling.

Vi ønsker en Kirke- og Kulturmedarbejder der kan tage initiativ og arbejder selvstændigt med både nuværende og kommende arrangementer, men som også sætter pris på at være en del af en personalegruppe, der lægger stor vægt på samarbejde og kommunikation. 

 På nuværende tidspunkt forestiller vi os at vores kommende Kirke- og Kulturmedarbejder blandt andet skal arbejde med følgende områder; Legestue, Spaghettigudstjeneste, Børnekirke, Rekruttering og fastholdelse af frivillige, Familiegudstjenester, Minikonfirmandundervisning, Konfirmandundervisning, samt PR og sociale medier.

Udover de nævnte opgaver glæder vi os til at høre, hvad en kommende medarbejder kan byde ind med.

Det er muligt at læse mere om de forskellige nuværende arrangementer, den øvrige personalegruppe og sognets profil generelt på kirkens hjemmeside; www.hedenstedkirke.dk eller på kirkens Facebook; www.facebook.com/hedenstedkirke

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §14 og §15 i Cirkulære nr. 10001 af 12.11.2019. Det er en betingelse at den obligatoriske grunduddannelse gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, m ed mindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Opfylder du ikke kompetencekravet og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151 – 395.051 kr. Fikspunktet er 313.059 kr.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 313.059 – 447.227 kr. Fikspunktet er 327.966 kr. Ok tillæg på kr. 907,28 pr. år.

Der ydes ikke rådighedstillæg. Alle beløb er oplyst i nutidskroner.

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er 3 måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest.

Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til sognepræst Helene Hay 4034 1099  hvh@km.dk eller menighedsrådsformand Kjell Palmelund Laursen 2023 1925 kjelau@mail.dk  

Kan du se dig selv som vores nye medarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag på mail: 7971fortrolig@sogn.dk mærket Kirke- og Kulturmedarbejder.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 1. februar 2023 kl. 12.00

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6