Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter, som retter sig mod Tversted og Uggerby sognes særpræg som landsbyer og turistmål.


Stillingen som kirkesanger omfatter
:

 Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste

 Solosang ved kirkelige handlinger

 Udvikling og varetagelse af babysalmesang og kirkemusikalsk legestue

 Medvirke ved spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester og arrangementer

 Kontakt til skoler og institutioner, musikskolen mv.

Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.


Hos os vil du opleve
et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, sognepræsten, det øvrige personale, menighedsrådene samt frivillige medarbejdere.


Stillingen
vil som en forsøgsperiode være tidsbegrænset – og ønskes besat i en toårig periode med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 15 timer pr. uge.


Ansættelse af en kirkesanger
er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Årslønnen
for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 289.193,45 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Menighedsrådenes forslag til lønniveau er ved ansættelsen fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand og Tversted Menighedsråd Elsebeth Madvig, tlf. 2444 2399 og formand Uggerby Menighedsråd Agnethe Nielsen tlf. 2331 9927
Se også: www.tversted-pastorat.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 31. juli 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde prøvesyngning og samtaler torsdag 11. august og evt. tirsdag 18. august 2020.

Ved ansættelsen er der tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest.