Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Ølsemagle kirke

Gravermedhjælper/Kirketjener

Vi søger en gravermedhjælper/kirketjener ved Ølsemagle Kirke pr 1 juli 2020.

Ølsemagle Kirkevej 64B.4623 Ll Skensved

Stillingen er på 37 t. pr uge og aflønningen er på timebasis.

Afhængig af opgaver og årstid kan arbejdstiden varierer fra uge til uge. I perioder måske overarbejde.

Vi forventer, at du:

Har kendskab og interesse i vedligehold af de grønne områder på kirkegården og sognegården

Er med til at holde kirkegård og graverfaciliteter i fin stand.

Vikariere for graveren i ferie/fridage.

I samarbejde med graveren dele kirketjenesterne ved kirkelige handlinger.

Har kendskab og er loyal over for folkekirkens opgaver.

Har lyst til at indgå i tæt samarbejde med graver, præster, menighedsråd og øvrige personale.

Er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider / opgaver.

Er mødestabil

Gerne kørekort

Har en positiv livsindstilling og godt humør.

Vi kan tilbyde:

Et varieret og meningsfyldt job, der foregår både ude og inde året rundt.

Et godt arbejdsmiljø hvor alle samarbejder.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og 3 F.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er 3 mdr. prøvetid.

Nærmere oplysningen om stillingen kan fås hos kontaktperson Anne Juul Petersen, Ølsemagle Menighedsråd, tlf .40320423 eller Graver Malcolm Spurell, tlf 29250184.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ølsemagle Menighedsråd, Rishøjvej 1A, 4600 Køge Att. Anne Juul Petersen eller på mail:oelsemagle.sogn@km.dk FORTROLIGPOSTKASSEN

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest. 5 juni kl 12.00

Ansættelssamtaler forventes umiddelbart efter.