Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum Pastorat i Sydthy provsti, Aalborg Stift

Stillingen som sognepræst i Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum Pastorat i Sydthy provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. oktober eller snarest muligt derefter.

 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende: Lethsvej 9, 7750 Bedsted Thy.

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. Ansøgningen kan også fremsendes som sikker post fra www.borger.dk/ eller som e-post til: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK

 

Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Opslået:         14. september 2021

Udløber:          4. oktober 2021