Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener på deltid

En stilling som kirketjener ved Aalholm kirke, Aalholm Sogn, er ledig pr. 1.4.2020

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

                                                                                                                                                

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver i samarbejde med              

fuldtids kirketjener:                                                                                                       

.  Kirketjeneste                                                                                                                 

.  Rengøring inden- og udendørs, samt pasning af arealer.

.  Tilsyn med tekniske installationer og varmeanlæg i samarbejde                                           

    med Kirkeværgen.                                                                                                      

.   Gerne håndværksmæssig kunnen, til udførelse af småreparationer.      

.   Medvirken ved arrangementer i dag-/aftentimer.                                         

.  Vagt: Fredag + ca. hver anden weekend + afløsning ved

   anden kirketjeners ferie, frihed og andet fravær.               

.   Kendskab til brug af IT ønskværdigt.          

                                                                                                                                                  

Aalholm Sogn har 8.111 (2018) indbyggere, 5.194 (2018) er medlemmer af Folkekirken. Sognet er kendetegnet ved en blandet forstadsbebyggelse. Bydelens centrale plads er Ålholm Plads.                                                                                                                                                                                                                 

Vi forventer at du:                                                                                                           

.  er samarbejdsvillig                                                                                                       

.  er pålidelig                                                                                                                       

.  har godt humør                                                                                                             

.  har forståelse for strømningerne i folkekirken                                                 

                                                                                                                                                

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.                                                                                                                 

Ansættelse sker ved Aalholm Sogns Menighedsråd beliggende                    

Bramslykkevej 18A, 2500 Valby. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalen kan ses på

http://www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. - 351.298,78 kr. (nutidskroner) Fixpunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709.16 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er inkl. Rådighedstillæg 96.695,40 kr. årligt ved ansættelse på 12 timer (nutidskroner). Således 8.057,95 kr. månedligt.

 

Løn, samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Ellen Grubb tlf.nr. 36 30 83 76 eller kontaktperson Bent Roloff tlf. 38 71 64 67.

 

Ansøgningen, med relevante bilag, modtages kun pr. mail: 7028fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 26.2.2020 og mærkes ”ansøgning” under emne.

 

Ansættelsessamtale forventet at finde sted i uge 10 2020.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, Straffe- og børneattest.