Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til Malling Kirke, Aarhus Søndre Provsti

Malling Menighedsråd søger en aktiv, kreativ og musikalsk medarbejder, der kan varetage kristendomsundervisningen for børn og unge samt udvikle kirkens kontakt med omverdenen.

Stillingen er en deltidsstilling på 17 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært placeret fra tirsdag til fredag. Der kan forekomme weekendarbejde og arbejdstiden kan variere fra uge til uge.

Tiltrædelse snarest muligt.

Malling Kirke har 2 præster. Kirkelivet er levende og vedkommende. Vi tager imod alle med åbenhed og respekt og stræber efter, at kirken bliver et varmt og favnende fællesskab i en travl hverdag. Vi er synligt til stede i lokalsamfundet.

Arbejdsområderne:• Tilrettelægge og forestå undervisning af minikonfirmander (under præsternes tilsyn)• Bistå ved undervisning af konfirmander efter behov og i samarbejde med præsterne.• Udvikle kontakten til omverdenen.• Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter.• Forestå babysalmesang og musikalsk legestue for større børn.• Være medvirkende til kontakten til skolen og institutionerne m. v.• Vedligeholde og udvikle vores profil på Facebook.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig uddannelse som fx lærer, pædagog eller lignende, og gerne erfaring som kirke- og kulturmedarbejder.

Vi forventer at du:• Er god til at arbejde med børn og unge.• Er fortrolig med kristendommen og har kendskab til folkekirken.• Besidder musikalske og kreative evner.• Har sans for kommunikation og formidling.• Kan arbejde selvstændigt såvel som sammen med andre.• Er udadvendt og imødekommende.

Du ansættes ved Malling Menighedsråd, og får kontorfaciliteter i Malling Sognegård. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.924 – 382.825 kr. Fikspunktet er 303.371 kr.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.371 – 433.387 kr. Fikspunktet er 317.817 kr.

Der ydes ikke rådighedstillæg. Lønnen udbetales med 17/37. Alle beløb er oplyst i nutidskr.

Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid og at der vil blive indhentet børneattest.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Malling Menighedsråds kontaktperson Ingrid Jespersen på tlf. 40750145.

Kan du se dig selv som vores nye kirke- og kulturmedarbejder, ser vi frem til at modtage din ansøgning samt CV senest den 12. april 2021 til 8110fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen bedes mærket “Ansøgning 2K”

Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.