Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger til Ølgod og Bejsnap Kirker, 15 timer

Vi søger en kirkesanger til Ølgod og Bejsnap kirker, med opstart snarest muligt.

Stillingen er med et gennemsnit på 15 timer i ugen, men der må forventes udsving, stillingen kan eventuelt deles op i 2 ansættelser. Vi har gudstjeneste i Ølgod hver søndag og i Bejsnap ca. 2 gange i måneden. Hertil kommer øvrige handlinger i løbet af ugen (vielser, begravelser, bisættelser, plejehjemsgudstjenester mm.)

Vi har to aktive kirker og et kirkehus, hvor du vil arbejde tæt sammen med organist, kirketjener og vores to præster. Vi har i personaleflokken et godt fællesskab hvor kollegaer fra både kirke og kirkegård mødes i pauserne og til det ugentligt kalendermøde i kirkehuset.

Som kirkesanger ved Ølgod og Bejsnap kirker består dine arbejdsopgaver i at synge til kirkelige handlinger, læse ind- og udgangsbøn, føre følget til gravsted/rustvognen. Vi har faste tidspunkter for begravelser og bisættelser tirsdag til lørdag, mandag er fast fridag. Din daglige leder er Administrationschefen.

Vi forventer, at du:

  • Har en smuk og klar sangstemme
  • Er smilende, imødekommende og kan møde mennesker der hvor de er.
  • Er en god holdspiller.
  • Er fleksibel i forhold til arbejdstider, samt øget timetal i perioder med spidsbelastninger.
  • Uddannelse inden for sang er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

  • En meget stor grad af frihed under ansvar.
  • En god arbejdsplads med gode og imødekommende kollegaer.
  • En spændende og afvekslende arbejdsuge.

Ansættelse sker ved Ølgod Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 1, 6870 Ølgod

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.158,65 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,00 kr.(nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er XX kr. ved ansættelse på 15 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrationschef Jeppe H. Jeppesen på telefonnummer 29 74 45 18 /mail JHC@KM.DK.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkegade 1, 6870 Ølgod eller på mail til JHC@KM.DK.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31-01-2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest.