Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Sevel, Herrup og Trandum Kirker

Stillingen som organist ved Sevel kirke, Herrup kirke og Trandum kirke i Holstebro Provsti er ledig til besættelse d. 1. august 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge.
Sevel, Herrup og Trandum sogne har ca. 2.000 indbyggere i alt, og der er god stabil kirkegang i de tre sogne. 

Sevel-Herrup-Trandum er et aktivt lokalsamfund med et rigt foreningsliv, skole og købmand. Sognene ligger i et aktivt lokalområde med en lang tradition for kirkelig, folkelig og historisk interesse. Kirkerne har et godt samarbejde med borgerforeningerne i alle tre sogne. Mange forskellige aktiviteter udspringer fra kirkerne: babysalmesang, børneklub, børnekirke i en fælles campingvogn, minikonfirmander, børnekor og en stor KFUM spejdergruppe. Sammen har vi skabt en tradition for anderledes gudstjenester og en del fælles gudstjenester. Herudover arbejder vi sammen om koncerter og foredrag, samt fredagscafé og senioreftermiddage. I Sevel kirke bidrager ”gelænderlærkerne” (en stor gruppe af frivillige voksne sangere) til salmesangen.

Vi søger en organist der hovedsagligt skal:
  • Varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne, plejehjemsgudstjenester, særgudstjenester, kirkelige handlinger m.v.
  • kan lide at spille klassisk og rytmisk kirkemusik
  • Forestå både et voksenkor og et børnekor samt babysalmesang
  • Hjælpe præsten i forbindelse med minikonfirmander
  • Videreudvikle de eksisterede kor.
Menighedsrådet ser positivt på, at du:
  • Er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt og positivt arbejdsfællesskab
  • Vægter samarbejdet med præster og det øvrige personale, de frivillige i sognene og menighedsrådet højt
  • Har en pædagogisk tilgang og forståelse i arbejdet med børn og voksne
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Har en positiv holdning til folkekirken
Orglet i Sevel kirke er et Th. Frobenius& Sønner 1964 – 8 stemmer, 1 manual og pedal, ombygget 2006. Orglet i Herrup kirke er et Troels Krohn/Starup & Søn – 12 stemmer, 2 manualer og pedal, ombygget 2009. Dette orgel bliver i 2020 ombygget til 14 stemmer. Og orglet i Trandum kirke er et Th. Frobenius& Sønner 1968 – 4 stemmer, 1 manual ikke pedal

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og tilhørende protokollat for kirkemusiker.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. - 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årlig 20.536,19 kr.(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
Ansættelses af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør årligt for en fuldtidsstilling i nutidskroner kr. 286.922 og basisløntrin 2 udgør årligt for en fuldtidsstilling kr. 300.584. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årlig 34.609,21 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Herrup Menighedsråd Theodor Fihl på tlf. 97 45 20 81 eller kontaktperson Lars Hansen på telefon 61 75 99 75. I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Ansættelse forudsætter tilfredsstillende børneattest.


Ansøgningen, samt relevante bilag, skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. juni 2020. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 15. juni 2020